กสทช.หาเงินคืนเจ๊ติ๋ม ยันไม่เกิน 60 วัน

กสทช.หาเงินคืนเจ๊ติ๋ม ยันไม่เกิน 60 วัน
มติชน
11 มีนาคม 2564 ( 09:45 )
12
กสทช.หาเงินคืนเจ๊ติ๋ม ยันไม่เกิน 60 วัน

พันเอก นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขั้นตอนการคืนเงินให้กับบริษัท ไทยทีวี จำกัด ที่มีนางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย หรือเจ๊ติ๋มทีวีพูล เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ อยู่ระหว่างให้ทางสำนักงานกสทช.ไปศึกษาถึงการคืนเงินดังกล่าวว่าจะดำเนินการอย่างไร แล้วเมื่อศึกษาเสร็จแล้วให้รายงานกับคณะกรรมการกสทช. เพื่อที่ทางคณะกรรมการจะได้อนุมัติวิธีการคืนเงินดังกล่าว

 

พันเอก นที กล่าวว่า ทางสำนักงานกสทช.ก็ต้องหาวิธีการว่าจะนำเงินไปคืนอย่างไร เป็นเงินที่ทางกสทช.ต้องนำเงินส่งคืนรัฐหลายก้อน ถ้าเงินส่วนนั้นส่งคืนรัฐไปแล้ว ก็ต้องนำเงินส่วนอื่นมา แล้วก็หักออกจากเงินที่นำส่งคืนรัฐ เบื้องต้นต้องมีการแจ้งกับทางกระทรวงการคลัง ว่ามีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดออกมาแล้ว เงินที่นำส่งคืนรัฐไปแล้ว ต้องนำเงินออกมาคืนแก่บริษัทฯต่อไป

 

“ในวันนี้ยังไม่มีเรื่องการคืนเงินเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการกสทช. เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่องนี้เข้าที่ประชุมในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ทั้งนี้จะไม่เกินกำหนดตามที่ศาลปกครองสั่งให้คืนเงินภายใน 60 วัน อย่างแน่นอน” พันเอก นที กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง