รีเซต

เศรษฐกิจโตเกินคาด! ฉุดหนี้สาธารณะลดเหลือร้อยละ 60.41

เศรษฐกิจโตเกินคาด! ฉุดหนี้สาธารณะลดเหลือร้อยละ 60.41
TNN ช่อง16
25 พฤศจิกายน 2565 ( 11:11 )
152
เศรษฐกิจโตเกินคาด! ฉุดหนี้สาธารณะลดเหลือร้อยละ 60.41

นางแพตริเซีย มงคลวณิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 หนี้สาธารณะอยู่ที่ระดับร้อยละ 60.41 ต่อจีดีพี ลดลงจากเดิมที่คาดไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตกว่าที่ประเมินไว้ 

ส่วนปีงบประมาณ 2566 คาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะจะต่ำกว่าประมาณการเดิมเช่นเดียวกัน จากที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 60.43 เนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตขึ้น ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีการทำแผนปรับปรุงหนี้สาธารณะอีกครั้ง โดยจะมีการเพิ่มวงเงินการกู้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปอีก 1.2 แสนล้านบาทด้วย

สำหรับสัดส่วนหนี้สาธารณะปัจจุบัน อยู่ที่ระดับร้อยละ 60.41 คิดเป็นยอดหนี้รวมอยู่ที่ 10.37 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น รัฐบาลกู้โดยตรง 8.49 ล้านล้านบาท รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของกองทุนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน (เอฟไอดีเอฟ) 672,613 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ 955,633 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน รัฐบาลค้ำประกัน 248,108 ล้านบาท และหน่วยงานของรัฐ 6,522 ล้านบาทนั้น จะไม่เกินกรอบเพดานหนี้สาธารณะต่อจีดีพีที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 70 

นอกจากนี้หากพิจารณาจากมูลหนี้สาธารณะทั้งหมดแล้ว รัฐบาลยังมีช่องว่างที่จะสามารถกู้เงินได้อีก 1.7 ล้านล้านบาท แต่การกู้เงินนั้น จะต้องมีแผนการใช้เงินที่ชัดเจน เช่น กู้เพื่อการลงทุน และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นต้น


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNNข่าวที่เกี่ยวข้อง