รีเซต

ส่อง 'ฝาดดอกแดง' พืชคุ้มครองหายาก ผลิบานในไหหลำ

ส่อง 'ฝาดดอกแดง' พืชคุ้มครองหายาก ผลิบานในไหหลำ
Xinhua
25 พฤษภาคม 2566 ( 10:33 )
45
ส่อง 'ฝาดดอกแดง' พืชคุ้มครองหายาก ผลิบานในไหหลำ

ไห่โข่ว, 24 พ.ค. (ซินหัว) -- ชวนชม "ต้นฝาดดอกแดง" พืชใกล้สูญพันธุ์ กำลังผลิดอกบานสะพรั่ง บริเวณป่าชายเลนในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติตงไจ้กั่ง มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีนต้นฝาดดอกแดงเป็นพืชป่าชายเลนหายากและเป็นพืชคุ้มครองระดับสูงสุดของจีน ครองสมญานาม "แพนด้ายักษ์" แห่งป่าชายเลน โดยครั้งหนึ่งจีนเคยมีต้นฝาดดอกแดงเพียง 14 ต้น ต่อมาปี 2014 เขตอนุรักษ์ฯ ประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกต้นกล้าฝาดดอกแดงและจัดตั้งฐานปลูกต้นฝาดดอกแดงกลางแจ้งปัจจุบันเขตอนุรักษ์ฯ มีพื้นที่เพาะปลูกต้นฝาดดอกแดงมากกว่า 20 หมู่ (ราว 8 ไร่) และมีต้นฝาดดอกแดงประมาณ 2,300 ต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง