รีเซต

สถาบันวิทย์-เทคโนฯ ในไหหลำ บ่มเพาะ 'คนเก่งงานเกษตร' หนุนฟื้นฟูชนบท

สถาบันวิทย์-เทคโนฯ ในไหหลำ บ่มเพาะ 'คนเก่งงานเกษตร' หนุนฟื้นฟูชนบท
Xinhua
7 เมษายน 2567 ( 18:08 )
17
สถาบันวิทย์-เทคโนฯ ในไหหลำ บ่มเพาะ 'คนเก่งงานเกษตร' หนุนฟื้นฟูชนบท

ไห่โข่ว, 7 เม.ย. (ซินหัว) -- บริษัท ไชน่า บลูเคมิคัล จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ของจีน และมหาวิทยาลัยไห่หนาน ในมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเดือนกันยายน 2023 เพื่อร่วมกันวิจัยระบบปุ๋ยเคมีสำหรับพืชผลในไห่หนาน จำนวน 10 ชนิดพันธุ์ รวมถึงก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดเล็ก

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดเล็กรวบรวมจุดแข็งจากเหล่าเกษตรกร นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงระหว่างขอบเขตทางอุตสาหกรรมกับพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร เพิ่มรายได้ของเกษตรกร และส่งเสริมการพัฒนาอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชนบทบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยฯ ประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดเล็กในปี 2023 จำนวน 3 แห่ง ซึ่งสถาบันเหล่านี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์กับเกษตรกร แต่ยังเป็นประโยชน์กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีโอกาสประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เล่าเรียนมา ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกร และฝึกฝนทักษะเชิงปฏิบัติเพิ่มขึ้นตัวอย่างผลงานของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดเล็กนี้คือการช่วยปรับปรุงและพัฒนาสวนสับปะรดแห่งหนึ่งของเฉินเต้าซิน ผู้เพาะปลูกสับปะรดในไห่หนานมาตั้งแต่ปี 2000 โดยทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,500 กิโลกรัมต่อหมู่ (หนึ่งหมู่เท่ากับ 0.416 ไร่) ในปี 2023 และรสชาติความหวานของเนื้อสับปะรดเพิ่มขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง