รีเซต

Into the past : จุดเริ่มต้น วันประมงแห่งชาติ , ราชวงศ์โกคูรยอที่ปกครองเกาหลีมานานกว่า 600 ปีสิ้นสุด (21ก.ย.)

Into the past : จุดเริ่มต้น วันประมงแห่งชาติ , ราชวงศ์โกคูรยอที่ปกครองเกาหลีมานานกว่า 600 ปีสิ้นสุด  (21ก.ย.)
TrueID
6 กันยายน 2563 ( 00:20 )
690
1
Into the past : จุดเริ่มต้น วันประมงแห่งชาติ , ราชวงศ์โกคูรยอที่ปกครองเกาหลีมานานกว่า 600 ปีสิ้นสุด  (21ก.ย.)

Into the past : วันนี้ trueID News จะพาย้อนไปในอดีตของวันนี้ กับเหตุการณ์ที่สำคัญ เรื่องราวสาระน่ารู้ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ จะเป็นอย่างไรไปติดตามกัน

 

 

Into the past : ประเทศไทย

 

พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) - จุดเริ่มต้น วันประมงแห่งชาติ

 

ภาพจาก : AFP

 

วันประมงแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำอาชีพประมง และเป็นที่ระลึก สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมงไทย


วันประมงแห่งชาติ มีที่มาจากสหกรณ์ประมงจังหวัดสมุทรสาครทำหนังสือ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ถึงนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ซึ่งคือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เสนอให้รัฐบาลกำหนดวันประมงแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพ และอาสาปกป้องประเทศทางด้านทะเล นายกรัฐมนตรีจึงได้คำสั่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจารณา ซึ่งได้มอบเรื่องต่อให้กับกรมประมงเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากนี้ยังขอให้ราชบัณฑิตยสถานและกรมศิลปากรร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม จากที่กรมประมงพิจารณาว่า อาชีพการประมงทางทะเลเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศปีละมากมาย.

   

 

 

=====

 

 

Into the past : รอบโลก

 


พ.ศ. 1211 (ค.ศ. 668) - ราชวงศ์โกคูรยอ ที่ปกครองเกาหลีมานานกว่า 600 ปีสิ้นสุด

 

สาธารณสมบัติ

 

ระบอบกษัตริย์ของเกาหลีนั้นเริ่มมีมาเมื่อกว่า 2000-2500 ปีก่อน โดยกษัตริย์องค์แรกคือพระเจ้าทันกุนแห่งอาณาจักรโชซ็อนโบราณ และปกครอง เรื่อยมาและมีหลายรัฐหลายราชวงศ์ก่อนที่ระบอบกษัตริย์ของเกาหลีจะมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1910 ในรัชสมัยพระเจ้าซุนจงพระราชาองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์โชซ็อน โดยการถูกญี่ปุ่นโค่นล้ม.

 

 

==========

 

 

 

 

 

 

 

Into the past : เรื่องราวในวันวาน 20 กันยายน

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

ข้อมูล : wikipedia

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง