รีเซต

คุมเข้มประมงทะเล!!เทียบท่าวันแรก หวั่นต่างด้าวแพร่เชื้อ

คุมเข้มประมงทะเล!!เทียบท่าวันแรก หวั่นต่างด้าวแพร่เชื้อ
77ข่าวเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 ( 06:54 )
123
คุมเข้มประมงทะเล!!เทียบท่าวันแรก หวั่นต่างด้าวแพร่เชื้อ

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ท่าเทียบเรือประมง ต.ปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พ.อ.สมชาย โปณะทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกิจการเรือประมง (ชุดปฏิบัติการที่ 1 อำเภอเมืองชุมพร) ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดชุมพรกำหนดให้แก่สถานประกอบการเรือประมง รวมทั้งคัดกรองเจ้าหน้าที่ ลูกเรือ แรงงานในเรือประมงที่กลับมาเทียบท่าในพื้นที่จังหวัดชุมพร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า หลังจากเราได้มีมาตรการห้ามเรือที่แจ้งออกทำประมงนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร ห้ามเข้าเทียบท่าของจังหวัดชุมพรมาระยะหนึ่ง ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงฤดูการเปิดอ่าว และก็มีเรือประมงชาวชุมพร 62 ลำ ซึ่งได้ลงทะเบียนเมืองท่าที่เมืองชุมพร และจดทะเบียนพาณิชย์ที่จังหวัดชุมพรยังติดค้างอยู่ด้านนอก ก็ต้องเปิดให้พี่น้องชาวประมงดังกล่าวกลับเข้ามา แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีความปลอดภัยในการเข้าออกพื้นที่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ให้มาดำเนินการตรวจคัดครองเรือทั้ง 62 ลำ ที่จะขึ้นเทียบท่าภายใน 3 วันนี้ (25-27 พ.ค.63) ทุกลำจะต้องตรวจคน เรือ ท่าเรือ และแพปลา ตามมาตรการที่จังหวัดชุมพรกำหนด

 

 

ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรอง ผู้ควบคุมเรือ ลูกเรือ เบื้องต้น ทั้งหลักฐาน เอกสาร ความถูกต้อง รวมทั้งโรคติดต่อที่มาดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะสัมภาษณ์คัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย เมื่อทุกคนปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจเรือจนทุกอย่างพร้อมแล้ว เรือก็จะขนถ่ายสัตว์น้ำที่จับมาได้ ขึ้นสู่แพปลา และเมื่อขนถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกเรือก็จะต้องกลับขึ้นเรือออกไปทอดสมอด้านนอก เพื่อรอการแจ้งออกภายใน 24 ชั่วโมง

 

หากลำใดไม่ประสงค์รอ 24 ชั่วโมง ให้ยื่นขอตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับทางโรงพยาบาล ส่วนเรือที่ยังไม่ตรวจต้องแจ้งออกภายใน 24 ชั่วโมง และต้องอยู่ในเรือ 14 วัน อาจกลับกลับไปทำประมงต่อ โดยมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่จนครบ 14 วันทุกคนบนเรือปลอดภัยไม่มีโรคติดต่อ ก็กลับเข้าฝั่งใช้ชีวิตได้ตามปกติ นี้คือมาตรการควบคุมของจังหวัดชุมพร ซึ่งต้องขอบคุณชาวประมงทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

 

“สรุปคือทุกคนบนเรือกลับเข้ามาได้รับการตรวจเบื้องต้น และกลับไปกักตัวบนเรือโดยการทำประมงต่อ พร้อมติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่จนครบ 14 วัน ก็กลับมาใช้ชีวิตตามวิถีชาวประมงได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคน และต่อไปนี้เรือทุกลำที่จะออกทำการประมงต้องได้รับการตรวจคัดกรองเข้าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการของเราทุกลำ จนกว่าสถานการณ์ของเราจะปลอดภัย” นายสมพร กล่าวปิดท้าย  นอกจากนั้น ที่ ท่าเทียบเรือ ต.ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร  นายปกาศิต พระประสิทธิ์ นอภ.หลังสวน พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรี รอง ผบก.ตร.ภ.จ.ชุมพร นาวาเอกกิตติพงษ์พุ่มสร้าง รองผู้อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร กองทัพเรือ ร่วมกันคัดกรอง ลูกเรือประมงที่ท่าเทียบเรือดังกล่าวด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง