รีเซต

อย.ตอบ "สรยุทธ" ปมวัคซีนโมเดอร์นา รอรพ.เอกชน ปรับจำนวนสั่งซื้อ

อย.ตอบ "สรยุทธ" ปมวัคซีนโมเดอร์นา รอรพ.เอกชน ปรับจำนวนสั่งซื้อ
TNN ช่อง16
24 มิถุนายน 2564 ( 07:09 )
261
อย.ตอบ "สรยุทธ" ปมวัคซีนโมเดอร์นา รอรพ.เอกชน ปรับจำนวนสั่งซื้อ

จากกรณีที่ พิธีกรข่าวชื่อดัง "สรยุทธ สุทัศนะจินดา" โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" โดยระบุว่า "สถานการณ์บ้านเมืองมาถึงขนาดนี้ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา สมาคม รพ.เอกชน สั่งจองไปที่ องค์การเภสัชกรรม นานแล้ว 10 ล้านโดส ได้รับคำบอกเล่าจาก รพ.เอกชนแค่ว่า คาดการณ์จะเข้ามาตุลาคมนี้ องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรเดียวที่สั่งซื้อได้ เพราะเขาขายให้รัฐ หรือตัวแทนรัฐเท่านั้น กฎหมายก็เปิดทางแล้ว พร้อมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อย. ก็รับรองโมเดอร์นาไปนานแล้ว หลายคนไม่เข้าใจว่า องค์การเภสัชกรรม ทำอะไรอยู่ กราบเลยครับ"

 

 

 

 

 

ล่าสุด วันนี้ (23 มิ.ย.64) นพ.วิทูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม ชี้แจงถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีน โมเดอร์นา ดังนี้

 

 

ในการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือก องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่อํานวยความสะดวกในการจัดซื้อระหว่าง บริษัทซิลลัก ฟาร์มา จํากัด กับโรงพยาบาลเอกชน ตามแนวทางข้อกําหนด การดําเนินงานของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ องค์การฯ ไม่ได้เป็นผู้นําเข้า

 

 

ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมอยู่ใน ขั้นตอนการจัดทําร่างสัญญา ระหว่างองค์การฯ กับบริษัทชิลลิกฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศใกล้เสร็จแล้ว อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ หลังจากนั้นองค์การเภสัชกรรมจะส่งร่างสัญญา ซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับบริษัทชิลลักๆ ได้ในต้นเดือนสิงหาคม 2564

 

 

องค์การฯ ได้มีการชี้แจงแนวทางการดําเนินการดังกล่าวให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า องค์การฯ จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากบริษัทชิลลิกฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีน ในประเทศไทย จํานวน 5 ล้านโดส โดยทางบริษัทชิลลิกฯ จะทยอยจัดส่งให้องค์การฯ ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือน มกราคม 2565

 

 

ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า จํานวนที่จองมีมากกว่าจํานวนวัคซีนที่จะได้รับการนําเข้า ดังนั้น โรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจํานวนการสั่งซื้ออีกครั้ง

 

 

และภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 องค์การเภสัชกรรมจะมีการประชุมบอร์ด ซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่องราคาที่จําหน่ายให้กับโรงพยาบาลเป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พร้อมแจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบภายในต้นกรกฎาคม 2564 เพื่อให้แจ้งยืนยันจํานวนวัคซีนที่สั่งซื้อภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อรับคําสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจากโรงพยาบาล องค์การฯ จะเซ็นสัญญา สั่งซื้อกับบริษัทซิลลิกฯ ต่อไป คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม 2564

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง