รีเซต

วิจัยระดับโลกชี้ สัตว์เลื้อยคลาน 1 ใน 5 ของทั้งโลกเสี่ยงสูญพันธุ์

วิจัยระดับโลกชี้ สัตว์เลื้อยคลาน 1 ใน 5 ของทั้งโลกเสี่ยงสูญพันธุ์
มติชน
28 เมษายน 2565 ( 20:00 )
90
วิจัยระดับโลกชี้ สัตว์เลื้อยคลาน 1 ใน 5 ของทั้งโลกเสี่ยงสูญพันธุ์

งานวิจัยล่าสุดที่เผยแพร่ผ่านวารสารเนเจอร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ระบุว่ามีสัตว์เลื้อยคลาย 1 ใน 5 ของทั้งโลกที่เวลานี้มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ ในจำนวนนั้นรวมไปถึง “งูจงอาง” ที่พบมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย

 

งานวิจัยดังกล่าววิเคราะห์สัตว์เลื้อยคลายทั่วโลกจำนวน 10,196 ชนิด พบว่ามี 21 เปอร์เซ็นต์ที่ถูกจัดให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์, เสี่ยงชั้นวิกฤตต่อการสูญพันธ์ ในจำนวนนั้นรวมไปถึงงูที่มีแบ่เบี้ยซึ่งพบมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

งานวิจัยดังกล่าวมีนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมทำวิจัยจำนวนเกือบ 1,000 คน มีผู้ร่วมเขียนงานวิจัย 52 คน เริ่มต้นทำวิจัยตั้งแต่ปี 2005 โดยโครงการดังกล่าวต้องล่าช้าลงเนื่องจากขาดงบประมาณ

 

รายงานระบุว่ากิ้งกาอิกัวน่าทะเลที่เกาะกาลาปากอส นั้นถูกจัดให้อยู่ในระดับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ขณะที่เต่าทะเล 6 สายพันธ์ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

 

รายงานระบุว่าการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นสาเหตุหลักของที่ส่งผลกระทบกับจำนวนสัตว์เลื้อยคลาย ตามมาด้วยการล่าจากมนุษย์ สัตว์ต่างถิ่น รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

งานวิจัยพบด้วยว่าสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยในพื้นที่ป่า เช่นงูจงอาง มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มากกว่าสัตว์เลื้อยคลานในทะเลทรายเนื่องจากป่าพบกับการบุกรุกจากมนุษย์มากกว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง