รีเซต

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข ธอส.ดอกเบี้ยต่ำ สมัครง่าย เช็กเลย!

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข ธอส.ดอกเบี้ยต่ำ สมัครง่าย เช็กเลย!
TeaC
12 มกราคม 2566 ( 14:52 )
344
สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข ธอส.ดอกเบี้ยต่ำ สมัครง่าย เช็กเลย!

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข ธอส.ดอกเบี้ยต่ำ สมัครง่าย  มีเงื่อนไขที่คนต้องการมีบ้าน ต้องรู้ไว้มีอะไรบ้าง วันนี้ TrueID รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว

 

สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ธอส.

 

สำหรับ สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ธอส. หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดให้สามารถยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยจะอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)
 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ธอส.

กรณีกู้ใหม่

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร 
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร 
(3) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(4) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

 

กรณีกู้เพิ่ม

 • เพื่อปลูกสร้าง หรือ ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

 

กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 

 • เพื่อขอกู้พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

 

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า

 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

 

สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ธอส. ระยะเวลาผ่อน เท่าไหร่?

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย

 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ    = 4.56%
 • กรณีลูกค้ารายย่อย    = 4.88%

 

หมายเหตุ :

 • MRR ตามประกาศธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์


ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

 

คุณสมบัติ ผู้กู้สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็ฌนสุข ธอส.

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก


คุณสมบัติที่อยู่อาศัยต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้


(3.1) ซื้อ / ปลูกสร้าง / ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีระบบพลังงานทดแทน หรือระบบช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรร (FT/LTF/SFT/RFT/BZP) ที่ธนาคารรับเป็นโครงการที่เข้าเงื่อนไขบ้านประหยัดพลังงาน 

(3.2) ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรของ Developer ที่ธนาคารรับเป็นโครงการ(FT/LTF/SFT/RFT/BZP) และติดตั้ง Solar Roof กำลังไฟตั้งแต่ 2 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยเงื่อนไขของ Solar Roof ต้องระบุอยู่ในชุดสัญญาจะซื้อจะขาย ทั้งกรณีที่เป็นส่วนควบของที่อยู่อาศัย หรือเป็นรายการส่งเสริมการขาย

(3.3) ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้แบบบ้านรักษ์โลกของธนาคาร

 

เอกสารที่ต้องเตรียมกู้เงินถูกกฎหมาย

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการเงิน


พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)


ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

 

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน 
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง


หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง