รีเซต

ระวังไฟฟ้ารั่ว-ไฟดูด ช่วงเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

ระวังไฟฟ้ารั่ว-ไฟดูด ช่วงเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
TNN ช่อง16
21 มิถุนายน 2567 ( 14:31 )
19
ระวังไฟฟ้ารั่ว-ไฟดูด ช่วงเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

ในช่วงหน้าฝนที่เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าที่อาจเกิดไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูดได้ รวมถึงกรณีมีลมแรงพัดเสาไฟฟ้าหักโค่นเสี่ยงอันตรายและมีข้อปฏิบัติอย่างเพื่อป้องอันตรายชีวิตและทรัพย์สิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีข้อแนะนำ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงฤดูฝนที่มีบางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง หากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอาจทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าได้ อาทิ กระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสาเหตุเสาอากาศ ป้ายโฆษณา ต้นไม้หรือกิ่งไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัย ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อความปลอดภัยจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมมีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย 


เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำควรเช็ดหรือผึ่งให้แห้งก่อน ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

เมื่อร่างกายเปียกชื้น หลีกเลี่ยงการเปิด - ปิด สวิตช์ หรือเสียบปลั๊กไฟ เพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว อาจทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายได้สะดวก เกิดกระแสไฟฟ้าดูดอาจถึงแก่ชีวิตได้ และควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการใช้งานทุกครั้ง


ส่วนการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ควรติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว และหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น เช่น การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น  นอกจากติดตั้งสายดิน ยังต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว เพื่อเสริมการทำงานของสายดินให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น  รวมถึงตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า หากมีกิ่งไม้อยู่ใกล้สายไฟฟ้า หรือคาดว่ากิ่งไม้จะเอนไปแตะสายไฟฟ้าหากเกิดลมแรง รวมถึงเสี่ยงที่ต้นไม้จะหักโค่นล้มทับสายไฟฟ้า ให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไข


นอกจานี้ควรให้ความร่วมมือในการตัดต้นไม้ หรือ ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางแนวเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าและจุดปักเสาไฟฟ้า โดยไม่ควรตัดต้นไม้เองเพราะอาจถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้


หากพบกิ่งไม้ที่หักโค่นทับหรือพาดสายไฟฟ้าแรงสูง อย่าเข้าใกล้เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข


ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus 


ขอบคุณข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง