รีเซต

ซินเจียงใช้ 'เทคโนโลยีแห่งอนาคต' ดูแลโครงข่ายไฟฟ้า

ซินเจียงใช้ 'เทคโนโลยีแห่งอนาคต' ดูแลโครงข่ายไฟฟ้า
Xinhua Thai
10 ธันวาคม 2564 ( 11:22 )
23
ซินเจียงใช้ 'เทคโนโลยีแห่งอนาคต' ดูแลโครงข่ายไฟฟ้า

อุรุมชี, 10 ธ.ค. (ซินหัว) -- เทคโนโลยีขั้นสูงมากมายอย่างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน 5จี (5G) และระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว (BDS) ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในโครงข่ายไฟฟ้าของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

 

สถานีแปลงกระแสไฟฟ้าในเมืองชางจี๋ของซินเจียงหันมาใช้โดรน พร้อมอุปกรณ์ความแม่นยำสูงสำหรับ "การตรวจสอบทางกายภาพ" ซึ่งเป็นอุปกรณ์ปลายทางของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วที่ขับเคลื่อนด้วย 5G กว่า 1,000 ชุด ที่เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม

 

ขณะเดียวกันบริการระบุตำแหน่งที่แม่นยำจากระบบดาวเทียมฯ ทำให้โดรนไม่ค่อยเบี่ยงเบนออกจากเส้นทางการตรวจสอบ แม้แต่ในสถานีย่อยที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหนาแน่น

 

ส่วนเทคโนโลยี 5G ช่วยให้โดรนส่งภาพถ่าย วิดีโอ และข้อมูลอื่นๆ ที่ชัดเจนไปยังศูนย์ควบคุมด้วยความเร็วสูงโดยอัตโนมัติ ซึ่งยกระดับขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา รวมถึงบริการจ่ายไฟของโครงข่ายไฟฟ้าซินเจียง

 

หูฉางเย่ว์ ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาซินเจียง กล่าวว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ผู้ตรวจสอบสามารถทราบสภาพโดยรวมและอันตรายแอบแฝงในโครงข่ายไฟฟ้า ขณะเกิดสภาพอากาศเลวร้าย โดยไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่จริง

 

อนึ่ง ซินเจียงผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 403 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2020 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบปีต่อปี

ปัจจุบันเทคโนโลยี 5G และระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วถูกนำมาใช้ในหลายภาคส่วนของโครงข่ายไฟฟ้าซินเจียง ครอบคลุมการตรวจสอบ บริการจ่ายไฟ และการรวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไร้สัญญาณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง