รีเซต

กพท. ประกาศแล้ว! ห้ามใส่หน้ากากมีวาล์วระบายอากาศ ขึ้นเครื่องบิน

กพท. ประกาศแล้ว! ห้ามใส่หน้ากากมีวาล์วระบายอากาศ ขึ้นเครื่องบิน
ข่าวสด
9 ธันวาคม 2564 ( 11:21 )
52
กพท. ประกาศแล้ว! ห้ามใส่หน้ากากมีวาล์วระบายอากาศ ขึ้นเครื่องบิน

กพท. ออกประกาศแล้ว ห้ามใส่หน้ากากมีวาล์วระบายอากาศ ขึ้นเครื่องบิน สกัดโควิดแพร่ ให้ใส่หน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า เริ่มบังคับใช้แล้ว

 

วันที่ 9 ธ.ค.2564 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามออกระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 

เพื่อเป็นการยกระดับให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศ หรือสายการบินมีแนวปฏิบัติในการให้บริการการบินในเส้นทางภายในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(International Civil Aviation Organization - ICAO) และสอดคล้องกับกฎระเบียบของไทยที่มีผลใช้บังคับอยู่

 

โดยข้อให้ผู้ดำเนินอากาศหรือ สายการบิน กําหนดให้นักบิน ลูกเรือและผูู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการงดการใช้หน้ากากชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศ (Masks with ExhalationValves) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ โดยผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย (Medical Mask) หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน ยกเว้นในสถานการณ์จําเป็นหรือฉุกเฉิน และอาจเพิ่มการเตือนให้ผู้โดยสารเตรียมหน้ากากอนามัย (Medical Mask) หรือหน้ากากผ้า สํารองเผื่อไว้เองด้วยโดยประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 ที่ผ่านมา

 

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา สายการบินนกแอร์ ได้ออกประกาศข้อปฏิบัติระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบินสายการบินนกแอร์ โดยระบุว่าเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ กพท. สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้สวมใส่หน้ากากชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศทุกแบบ โดยผู้โดยสารทุกท่าต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกระเบียบตลอดการเดินทางเท่านั้น

 

กพท. ออกประกาศแล้ว ห้ามใส่หน้ากากมีวาล์วระบายอากาศ ขึ้นเครื่องบิน สกัดโควิดแพร่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง