รีเซต

เช็กเงื่อนไข ม.33,ม.39,ม.40 ติดโควิด แบบไหนมีสิทธิได้เงินชดเชยรายได้

เช็กเงื่อนไข ม.33,ม.39,ม.40 ติดโควิด แบบไหนมีสิทธิได้เงินชดเชยรายได้
TNN ช่อง16
20 พฤษภาคม 2565 ( 12:43 )
92
เช็กเงื่อนไข ม.33,ม.39,ม.40 ติดโควิด แบบไหนมีสิทธิได้เงินชดเชยรายได้

วันนี้ ( 20 พ.ค. 65 )สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด-19 ได้รับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จามแต่ละมาตราดังนี้

- มาตรา 33 ลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป รับเงินทดแทน 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

- มาตรา 39 รับเงินทดแทนขาดรายได้ 50%  โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน (4,800 บาท) ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการรักษา

- มาตรา 40 รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นรับประโยชน์เงินทดแทนได้ภายใน 2 ปี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sso.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.1506 ตลอด 24 ชม.


ภาพจาก : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง