ชลบุรี ให้เปิดร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า แต่ต้องซื้อโดยเดลิเวอรี่เท่านั้น

ชลบุรี ให้เปิดร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า แต่ต้องซื้อโดยเดลิเวอรี่เท่านั้น
ข่าวสด
3 สิงหาคม 2564 ( 06:54 )
11
ชลบุรี ให้เปิดร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า แต่ต้องซื้อโดยเดลิเวอรี่เท่านั้น

 

ผู้ว่าฯ ชลบุรี ออกคำสั่งให้เปิด ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า แต่ต้องซื้อโดย เดลิเวอรี่ เท่านั้น โดยไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง

 

 

วันที่ 3 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 75/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยมีใจความว่า

 

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. โดยให้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

 

 

1.ให้ดำเนินการเฉพาะในรูปแบบการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหาร (Food delivery Service) เท่านั้น โดยไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้จำหน่ายกับผู้บริโภคจำนวนหลายคนและต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

 

 

2.ให้ผู้จัดการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน จัดให้มีระบบคัดกรองและตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ขนส่งอาหารก่อนเข้าภายในอาคารพื้นที่ จัดระบบคิว กำหนดพื้นที่เฉพาะสำหรับรอคิวบริเวณพักคอย

 

 

ซึ่งต้องมีการเว้นระยะห่างที่นั่งหรือยืนที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขอื่นตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

ผู้ว่าฯ ชลบุรี ออกคำสั่งให้เปิด ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า แต่ต้องซื้อโดย เดลิเวอรี่ เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง