แนะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง “โควิดลงปอด” สังเกตอาการหายใจไม่อิ่ม - ออกซิเจนตก

แนะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง “โควิดลงปอด” สังเกตอาการหายใจไม่อิ่ม - ออกซิเจนตก
TNN Health
4 ตุลาคม 2564 ( 16:59 )
55
แนะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง “โควิดลงปอด” สังเกตอาการหายใจไม่อิ่ม - ออกซิเจนตก

แม้อาการผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 แต่ละคนจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ภูมิคุ้มกัน และโรคประจำตัวของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ในกลุ่ม “ผู้สูงอายุ” และ “ผู้ป่วยเรื้อรัง” 7 โรค ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็งทุกชนิด นับว่ามีความเสี่ยงที่เชื้ออาจลงสู่ปอดได้

 

“นพ.เอนก กนกศิลป์” ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวว่า หากเชื้อโควิด19ลงสู่ปอด จะส่งผลให้มีอาการหอบเหนื่อย หายใจไม่อิ่ม เจ็บแน่นหน้าอก และระดับออกซิเจนในเลือดลดลง โดยในเกณฑ์ปกติจะอยู่ที่ระดับ 97-100% หากลดลงมากเกินไป เช่น ออกซิเจนที่ไปเลี้ยงในส่วนของสมองน้อยลง จะทำให้เกิดภาวะซึมและรู้สึกอ่อนเพลีย

 

นพ.เอนก แนะนำว่า หากต้องการเช็คอาการว่าโควิดลงปอดหรือยัง อาจลองออกกำลังกายเบาๆ เช่น เดินไวในระยะเวลา 6 นาที จะแสดงความผิดปกติของการแลกเปลี่ยนออกซิเจน ซึ่งเมื่อเกิดความผิดปกติในถุงลมในปอด (Alveoli) จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนของออกซิเจนลดลง

 

สำหรับการรักษาผู้ที่เชื้อลงปอดนั้น แพทย์จะให้ยาต้านไวรัสเข้าไปฆ่าเชื้อไวรัส หยุดยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสแบ่งตัวเพิ่มเติม และทำลายเซลล์อื่นๆ ควบคู่ยาต้านการอักเสบ เพื่อลดกระบวนการอักเสบในร่างกาย ร่วมกับการให้ยารักษาตามอาการควบคู่กันไป

 

“ในกรณีอาการรุนแรงมีปอดอักเสบร่วมด้วย และปอดอักเสบมีปัญหาทั้ง 2 ข้าง แพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนคว่ำ เพราะการนอนคว่ำจะสามารถช่วยให้ปอดขยายได้ดีขึ้น การนอนคว่ำจะมีผลทำให้ปอดไม่มีตัวเบียดดัน ปริมาณเนื้อปอดจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้น” ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าว

 

ที่มา: สถาบันโรคทรวงอก, กรมการแพทย์

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง