(คลิป) ครม. ประกาศให้วันที่ 26 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ”

(คลิป) ครม. ประกาศให้วันที่ 26 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ”
TNN ช่อง16
23 กรกฎาคม 2564 ( 15:07 )
19
(คลิป) ครม. ประกาศให้วันที่ 26 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ”

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันที่ 26 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงคุณค่า และความสำคัญของอุตสหกรรมไมซ์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ กระจายรายได้ รวมถึง ลดความเหลื่อมล้ำในประเทศ ที่มีมาอย่างยาวนานนับแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน โดยถ่ายทอดเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของไมซ์ ผ่านหนังสือ “ภูมิไทย” เส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ ที่ ทีเส็บ จัดทำร่วมกับกองทุนส่งเสริมการประชุมนานาชาติ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.businesseventsthailand.comข่าวที่เกี่ยวข้อง