ขสมก.แจ้งพนักงานติดเชื้ออีก 6 ราย มีทั้งคนขับรถและเก็บค่าโดยสาร พร้อมเปิดไทม์ไลน์บริการสายไหน

ขสมก.แจ้งพนักงานติดเชื้ออีก 6 ราย มีทั้งคนขับรถและเก็บค่าโดยสาร พร้อมเปิดไทม์ไลน์บริการสายไหน
มติชน
28 กันยายน 2564 ( 17:26 )
18
ขสมก.แจ้งพนักงานติดเชื้ออีก 6 ราย มีทั้งคนขับรถและเก็บค่าโดยสาร พร้อมเปิดไทม์ไลน์บริการสายไหน

วันที่ 28 กันยายน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 

 

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม  ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

 

 

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 28 กันยายน 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 6 คนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

1.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 45 เพศชาย อายุ 55 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 45 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสาร หมายเลข 3 – 40206 ในวันที่ 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 19.30 น.

 

 

 

2.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 45 เพศชาย อายุ 54 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 45 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสาร หมายเลข 3 – 40232 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 10.30 น.

 

 

 

3.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 206 เพศหญิง อายุ 28 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลเดอะซีพลัส โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 10.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเดอะซีพลัส โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร จำนวน 5 คัน ดังนี้

3.1 รถโดยสารธรรมดา สาย 11 หมายเลข 3 – 40235 ในวันที่ 18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.40 น.

3.2 รถโดยสารธรรมดา สาย 206 หมายเลข 3 – 40288 ในวันที่ 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.20-12.25 น. และวันที่ 20 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 13.30 น.

3.3 รถโดยสารธรรมดา สาย 206 หมายเลข 3 – 40256 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.55 น.

3.4 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 206 หมายเลข 3 – 44187 ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.40 – 13.00 น.

3.5 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 11 หมายเลข 3 – 44049 ในวันที่ 24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.

 

 

 

4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 206 เพศหญิง อายุ 21 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลเดอะซีพลัส โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 11.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเดอะซีพลัส โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา จำนวน 4 คัน ดังนี้

4.1 รถโดยสาร สาย 11 หมายเลข 3 – 40235 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.15 – 10.25 น.

4.2 รถโดยสาร สาย 11 หมายเลข 3 – 40456 ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.45 – 10.40 น.

4.3 รถโดยสาร สาย 11 หมายเลข 3 – 40223 ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น.

4.4 รถโดยสาร สาย 206 หมายเลข 3 – 40257 ในวันที่ 24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 10.50 น.

 

 

 

 

5.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 2 เพศชาย อายุ 43 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์พักคอย ขสมก. บางพลี โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 2 จำนวน 5 คัน ดังนี้

5.1 รถโดยสาร หมายเลข 3 – 40225 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 02.30 – 07.30 น.

5.2 รถโดยสาร หมายเลข 3 – 40203 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 02.20 – 07.50 น. และวันที่ 24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 02.20 – 07.20 น.

5.3 รถโดยสาร หมายเลข 3 – 40198 ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 02.30 – 07.50 น.

5.4 รถโดยสาร หมายเลข 3 – 40276 ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 02.20 – 08.20 น.

5.5 รถโดยสาร หมายเลข 3 – 40351 ในวันที่ 25 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 02.20 – 07.25 น.

 

 

 

6.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 93 เพศหญิง อายุ 33 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.20 น. ณ สกุลดีสหคลินิก โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 18.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์พักคอย ขสมก. บางพลี โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 93 จำนวน 2 คัน ดังนี้

6.1 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 80351 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.15 – 16.15 น.

6.2 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 80355 ในวันที่ 17 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.10 – 14.10 น.วันที่ 18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 14.30 น. วันที่ 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 13.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. วันที่ 22 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.45 – 16.45 น. วันที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. และวันที่ 25 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 14.20 น.

 

 

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

 

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง