รีเซต

มารู้จักเงื่อนไข 'ผู้ประกอบการรายย่อย' ในโครงการ 'คนละครึ่ง' ว่ามีลักษณะอย่างไร?

มารู้จักเงื่อนไข 'ผู้ประกอบการรายย่อย' ในโครงการ 'คนละครึ่ง'  ว่ามีลักษณะอย่างไร?
TrueID
5 ตุลาคม 2563 ( 12:22 )
9.5K
1
มารู้จักเงื่อนไข 'ผู้ประกอบการรายย่อย' ในโครงการ 'คนละครึ่ง'  ว่ามีลักษณะอย่างไร?

เปิดตัวกันไปแล้วสำหรับโครงการ "คนละครึ่ง" โดยวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 06.00-23.00 น. ผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือหากไม่สะดวกจะลงผ่านช่องทางออนไลน์ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทักสาขา โดยวัตถุประสงค์สำหรับโครงการคือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยรัฐบาลจะเน้นช่วยผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มหาบเร่แผงลอยให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น  โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าได้แก่

 

1.ร้านค้าที่จะลงทะเบียนต้องเป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย

2.ร้ายค้าต้องไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

3.ร้านค้าไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์

 

ซึ่งในวันนี้ trueID news จะพาไปรู้จักลักษณะของ"ผู้ประกอบการรายย่อย"ว่าร้านค้าแบบไหนจึงเข้าข่ายลักษณะดังกล่าว

 

ผู้ประกอบการรายย่อย มีลักษณะยังไง?


1) เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ปลูกพืชไร่ นา สวน ที่มีรายได้น้อย ที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล และไม่ได้จดวิสาหกิจชุมชน
2) ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ รายย่อยส่วนใหญ่ ที่ไม่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ได้ยื่นภาษี ไม่มีบัญชี ไม่รายงานการจ้างงาน ไม่มีหลักฐานการมีสินทรัพย์ถาวร ไม่มีใบเสร็จค่าใช้จ่าย
3) ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสถานะเป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ แต่ก็มีทั้งที่จัดทำและไม่ได้จัดทำระบบบัญชี ไม่มีรายงานการจ้างงานที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ไม่มีใบเสร็จเช่นเดียวกับกลุ่มแรก อาจมีเพียงบางรายที่ยื่นเสียภาษีแบบเหมาจ่าย
4) ผู้ประกอบการ OTOP ที่จดทะเบียนกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อาจจะมีหรือไม่มีการทำบัญชี โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการ OTOP ที่ไม่ใช่นิติบุคคล หลังกระบวนการรับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย

 

หวังว่าร้านค้าที่ยังไม่เข้าใจกับหนึ่งในเงื่อนไขของโครงการ"คนละครึ่ง"ในหัวข้อ"ผู้ประกอบการรายย่อย" ก็คงคลายข้อสงสัยลงได้บ้าง.

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ภาพโดย Steve Buissinne จาก Pixabay 

++++++++++++++++++++

ข่าวที่เกี่ยวข้อง