รีเซต

คพ.เผยฟื้น ห้วยคลิตี้ แล้วเสร็จ 88% เร่งทำให้เสร็จอีก 2 เดือน

คพ.เผยฟื้น ห้วยคลิตี้ แล้วเสร็จ 88% เร่งทำให้เสร็จอีก 2 เดือน
ข่าวสด
16 มิถุนายน 2563 ( 16:10 )
154
คพ.เผยฟื้น ห้วยคลิตี้ แล้วเสร็จ 88% เร่งทำให้เสร็จอีก 2 เดือน

 

คพ.เผยฟื้น ห้วยคลิตี้ แล้วเสร็จ 88% เร่งทำให้เสร็จอีก 2 เดือน

วันที่ 16 มิ.ย. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2563 เพื่อฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพ.ย. 60 มีระยะเวลาดำเนินการ 1,000 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนส.ค. 63 และขณะนี้มีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 88 ของงานทั้งหมด และยังมีเวลาดำเนินการที่เหลืออีก 2 เดือนนั้น

 

โดยมีงานที่ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จประกอบด้วย งานสำรวจ งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรอบโรงแต่งแร่เดิม การปรับปรุงถนน และการสร้างฝายดักตะกอนจำนวน 1 ฝาย

 

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด

 

นายประลอง กล่าวอีกว่า ส่วนเวลาที่เหลืออีก 2 เดือน คพ.จะเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และล่าสุดได้ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี และตรวจสอบความคืบหน้า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนในลำห้วยที่เหลือในบริเวณคลิตี้ล่าง การขุดกองกากแร่ที่ถูกทิ้งไว้ในบริเวณต่างๆ แล้วนำไปปรับเสถียรและขนส่งไปบรรจุยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การจัดทำรางระบายน้ำรอบบ่อเก็บหางแร่เดิมและทำรั้วรอบ การก่อสร้างฝายดักตะกอนอีก 1 ฝาย โดยได้ใช้โอกาสเดียวกันทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เนื่องจากการทำงานของโครงการที่ผ่านมาประสบปัญหาอุปสรรคทางด้านเทคนิค สภาพพื้นที่ รวมทั้งปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19

 

อธิบดีคพ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังการฟื้นฟูประมาณ 3 ปี ตรวจพบพื้นที่ปนเปื้อนเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การฟื้นฟูลำห้วยเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงได้เสนอโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ฯ ระยะที่ 2 เพื่อดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564

 

โดยได้จัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงานและรายการปริมาณงานและราคาเบื้องต้นเพื่อขอตั้งงบประมาณ หารือกับสำนักงบประมาณและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อกำหนดขอบเขตงานและสำรวจพื้นที่ร่วมกัน อีกทั้งยังได้ประสานและเตรียมการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการฟื้นฟูเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คพ. ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าจะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่คลิตี้เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง