รีเซต

จีนมุ่งสร้าง 'สังคมปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ' ภายในปี 2035

จีนมุ่งสร้าง 'สังคมปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ' ภายในปี 2035
Xinhua
14 มิถุนายน 2565 ( 19:08 )
47
จีนมุ่งสร้าง 'สังคมปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ' ภายในปี 2035

ปักกิ่ง, 14 มิ.ย. (ซินหัว) -- จีนแจกแจงรายละเอียดมาตรการกระตุ้นการเฝ้าติดตามและความสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของความพยายามขยับขยายการปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศยุทธศาสตร์การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชาติ 2035 ซึ่งร่วมออกโดย 17 หน่วยงาน รวมถึงกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ระบุว่าจีนจะมุ่งสร้างสังคมที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขั้นพื้นฐานภายในปี 2035การเฝ้าติดตามและการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจีนจะแตะระดับสูงทั่วโลก พร้อมกับมีระบบการจัดการและการป้องกันความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่สมบูรณ์ในขั้นพื้นฐานภายในปี 2035จีนจะใช้หลายมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผล และปรับปรุงระบบทางเทคนิคและมาตรฐานสำหรับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มเติมอนึ่ง จีนออกยุทธศาสตร์การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชาติครั้งแรกในปี 2013 และเป็นครั้งแรกที่ทำให้การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยจีนได้สร้างผลลัพธ์เชิงบวกในการปรับปรุงการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายภูมิภาคและอุตสาหกรรมหลักสวีหัวชิง หัวหน้าศูนย์ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งชาติจีน ระบุว่าผลกระทบระยะยาวอันไม่พึงประสงค์และสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสร้างภัยคุกคามร้ายแรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนเพิ่มขึ้นยุทธศาสตร์ฯ ตอกย้ำมาตรการปรับปรุงการเฝ้าติดตามและการบริการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยับขยายการประเมินผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจีนจะบูรณาการการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับความพยายามวางผังพื้นที่อาณาเขต และยกระดับการปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคเชิงยุทธศาสตร์แห่งสำคัญ รวมถึงบังคับใช้มาตรการสนับสนุนเกี่ยวกับการบริการทางการคลังและการเงิน เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างประเทศ ควบคู่กับสร้างการปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง