รีเซต

11 ค่ายรถยนต์ แห่ลดราคาน้ำมันเครื่อง-อะไหล่-ค่าแรงแก้ฝุ่นพิษ

11 ค่ายรถยนต์ แห่ลดราคาน้ำมันเครื่อง-อะไหล่-ค่าแรงแก้ฝุ่นพิษ
TNN ช่อง16
18 พฤศจิกายน 2564 ( 12:16 )
87
11 ค่ายรถยนต์ แห่ลดราคาน้ำมันเครื่อง-อะไหล่-ค่าแรงแก้ฝุ่นพิษ

 

นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   (ส.อ.ท.)  เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ร่วมกับค่ายรถยนต์ 11 บริษัท จัดทำ “โครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5   สนับสนุนส่วนลดสำหรับค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำ อาทิ การตรวจสอบสภาพฟรี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง ค่าแรง และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันนี้- 28 ก.พ.65 


โดยคาดว่าจะมีศูนย์บริการจากค่ายรถยนต์เข้าร่วมกว่า 1,900 แห่ง และสามารถรองรับการบริการตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ได้มากกว่า 480,000 คัน ในช่วงเวลา 3 เดือน สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถประสานและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการของค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ


ส.อ.ท. ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม เห็นว่าแนวทางการสนับสนุนให้ประชาชนมีการบำรุงรักษารถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์เก่า จะเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของรถยนต์และลดผลกระทบที่จะทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ และเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกผนวกกับการส่งเสริมการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ภาพประกอบ : พิกซาเบย์  


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง