เรื่องต้องรู้! เปิดรายละเอียด2กองทุนของประกันสังคมคุ้มครองชีวิตคนทำงาน

เรื่องต้องรู้! เปิดรายละเอียด2กองทุนของประกันสังคมคุ้มครองชีวิตคนทำงาน
TNN ช่อง16
6 กันยายน 2564 ( 15:05 )
12
เรื่องต้องรู้! เปิดรายละเอียด2กองทุนของประกันสังคมคุ้มครองชีวิตคนทำงาน

ภาพจาก AFP/ประกันสังคม

วันนี้ (6ก.ย.64) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับ 2 กองทุนของประกันสังคมที่คุ้มครองชีวิตคนทำงาน เงินที่ประกันสังคมใช้จ่ายเพื่อสิทธิประโยชน์ มาจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

ทั้ง 2 กองทุน คือ หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน ต่างกันที่ที่มาของเงินและความครอบคลุมในการคุ้มครองเท่านั้น 

กองทุนประกันสังคม

นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ กำหนดฐานค่าจ้างขั้นต่ำที่ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง  สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมที่ลูกจ้างจะได้รับจะมี 7 กรณี ได้แก่ 

(1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

(2) คลอดบุตร 

(3) ทุพพลภาพ 

(4) ตาย

(5) สงเคราะห์บุตร 

(6) ชราภาพ 

(7) ว่างงาน 

กองทุนเงินทดแทน

กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยนายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียว สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนที่ลูกจ้างจะได้รับจะมี 4 กรณีได้แก่ 

(1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

(2) ทุพพลภาพ 

(3) ตายหรือสูญหาย

(4) สูญเสียอวัยวะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง