รีเซต

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวสมุนไพรจีน 'เฉ่ากั่ว' ในยูนนาน

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวสมุนไพรจีน 'เฉ่ากั่ว' ในยูนนาน
Xinhua
12 ธันวาคม 2565 ( 19:40 )
43
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวสมุนไพรจีน 'เฉ่ากั่ว' ในยูนนาน

คุนหมิง, 12 ธ.ค. (ซินหัว) -- ช่วงเดือนธันวาคม ตำบลตู๋หลงเจียง ในแคว้นปกครองตนเองนู่เจียง กลุ่มชาติพันธุ์ลี่ซู่ มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลเฉ่ากั่ว พืชสมุนไพรจีนลักษณะคล้ายขิงซึ่งเติบโตบนที่สูง และถูกนำมาใช้เป็นเครื่องเทศปรุงรส

ตำบลตู๋หลงเจียงเป็นบ้านของชาวตู๋หลง กลุ่มชาติพันธุ์ในจีนซึ่งเผชิญความยากจนและความยากลำบากในการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกมานาน ทว่าการทุ่มเทความพยายามบรรเทาความยากจนนานหลายปี ทำให้ชาวบ้านท้องถิ่นหลุดพ้นจากความยากไร้ในปี 2018 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

หนึ่งในชาวบ้านบอกเล่าว่าหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปมาก ตอนนี้มีถนนตัดผ่านและทุกครอบครัวสามารถซื้อรถยนต์ได้ พวกเขาจะปลูกเฉ่ากั่ว เพาะเลี้ยงปศุสัตว์ ปกป้องระบบนิเวศ และพัฒนาบ้านเกิดแห่งนี้กันต่อไป

ทั้งนี้ แคว้นนู่เจียงเป็นหนึ่งในแหล่งการผลิตเฉ่ากั่วที่สำคัญของจีน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกเฉ่ากั่วมากกว่า 74,000 เฮกตาร์ (462,500 ไร่)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง