รีเซต

ลงทะเบียนสมัครงานอิสราเอล 2564 ทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย เงินเดือน 55,954 บาท

ลงทะเบียนสมัครงานอิสราเอล 2564 ทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย เงินเดือน 55,954 บาท
Ingonn
24 พฤศจิกายน 2564 ( 11:42 )
68K
3
ลงทะเบียนสมัครงานอิสราเอล 2564 ทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย เงินเดือน 55,954 บาท

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร และคัดเลือกคนหางานเพื่อไป “ทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล” ในโครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (TIC) ครั้งที่ 16 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 15 – 25 พฤศจิกายนนี้ รายได้ประมาณ 55,954 บาท


กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ครั้งที่ 16 ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร ซึ่งจะมีระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการต่ออายุใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติของนายจ้างและวีซ่าการทำงาน ตามข้อกำหนดของกฎหมายรัฐอิสราเอล

 

 

ช่องทาง ลงทะเบียนสมัครงานอิสราเอล

เว็บไซต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Overseas Employment E-Service) กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน


toea.doe go.th (โดยไม่ต้องใส่ www.)

 

เงื่อนไขการสมัครงานเกษตรที่อิสราเอล

 • สมัครภายในวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2564
 • ผู้สมัครงานสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ E-Mail ของตนเอง หรือที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ในหัวข้อ “ดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง”
 • กรณีผู้สมัครไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อดำเนินการสมัครให้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-245-0978, 02-245-9430 และ 02-245-0890

 

ตำแหน่งที่รับสมัครงานอิสราเอล

ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร (เพศชาย) ซึ่งจะมีระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน 

 

สมัครงานคนงานเกษตร ที่อิสราเอลได้เงินเดือนเท่าไหร่

คนหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือ ประมาณ 55,954 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)

 

คุณสมบัติผู้สมัครทำงานอิสราเอล

 • มีสัญชาติไทย
 • เพศชายที่พ้นภาระการรับราชการทหาร
 • เกิดระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524 – 27 พฤศจิกายน 2540
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล
 • ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ตาไม่บอดสี
 • ไม่เสพสารเสพติด
 • ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)

 

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป  
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)  
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ท.ร.1/ก  
 • หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(ถ้ามี)
 • สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา
 • สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หรือใบสำคัญการหย่า
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

 

โดยเอกสารทั้งหมดถ่ายสำเนา อย่างละ 2 ชุด และให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ 

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9429 0 2245 6716  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

อ่านประกาศกรมการจัดหางานฉบับเต็ม

ข้อมูลจาก กรมจัดหางาน , มติชน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง