รีเซต

โอนแล้ว 30 ล้าน เยียวยาประชาชนพัทยา ครัวเรือนละ 2,000 บาท

โอนแล้ว 30 ล้าน เยียวยาประชาชนพัทยา ครัวเรือนละ 2,000 บาท
TNN ช่อง16
29 กันยายน 2564 ( 09:24 )
37
โอนแล้ว 30 ล้าน เยียวยาประชาชนพัทยา ครัวเรือนละ 2,000 บาท

ภาพประกอบปกจาก นายสนธยา คุณปลื้มเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุม 132 บริเวณชั้น 3 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ และนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ได้จัดพิธีโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ประชาชนที่อยู้ในพื้นที่เมืองพัทยา โดยนายกเมืองพัทยาได้เป็นประธานในการกดโอนเงินเยียวยา


นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เมืองพัทยาได้หาแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยการเปิดรับลงทะเบียน “เมืองพัทยาไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือประชาชน ทั้งระบบออนไลน์และการลงทะเบียนผ่านจุดรับลงทะเบียนทั่วเขตเมืองพัทยารวม 6 สถานที่ จากข้อมูลพบว่ามีประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 2,000 บาท จากเมืองพัทยารวมแล้วมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า 17,000 ครัวเรือน จากทั้งหมด 32,690 ครัวเรือนในเมืองพัทยา


และจากการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องทุกอย่าง ตามสิทธิของประชาชนที่ต้องอยู่ในเขตเมืองพัทยารวมแล้ว 15,030 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,060,000 บาท โดยจะทำการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 และผู้ที่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยจะได้รับเงินเข้าในบัญชีในวันนี้เลย ส่วนประชาชนผู้ที่ใช้บัญชีของธนาคารอื่นเงินเยียวยาดังกล่าวจะได้รับในวันที่ 30 ก.ย.64 เพราะเงินต้องผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารแม่ข่ายที่จะโอนเงินต่อจากเมืองพัทยาให้ธนาคารอื่นต่อไป


อย่างไรก็ตาม เมืองพัทยา ภายใต้การบริงานของตนเองนั้นได้กำหนดข้อบัญญัติในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโรคติดต่อและเรื่องอื่นๆ เมืองพัทยามีข้อบัญญัติและข้อกฎหมายที่จะรองรับในเรื่องต่างๆ โดยครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเมืองพัทยาก็พร้อมที่จะโอนเงินไปในครั้งนี้

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง