รีเซต

สหภาพฯบินไทย วอนเจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟูฯ หนีล้มละลาย ยันมีเงินจ่ายแน่นอน

สหภาพฯบินไทย วอนเจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟูฯ หนีล้มละลาย ยันมีเงินจ่ายแน่นอน
ข่าวสด
18 พฤษภาคม 2564 ( 21:03 )
73
สหภาพฯบินไทย วอนเจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟูฯ หนีล้มละลาย ยันมีเงินจ่ายแน่นอน

สหภาพแรงงานการบินไทย ออกแถลงการณ์ วอนเจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟูกิจการฯ หวั่นล้มละลาย กระทบเป็นโดมิโน ยันหากเปิดบินมีเงินจ่ายแน่นอน

 

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทยได้ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอสนับสนุนให้เจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อสายการบินแห่งชาติความภูมิใจของคนไทย

 

 

สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย ขอสนับสนุนแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) และขอแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทยฯ ได้ร่วมโหวตอนุมัติผ่านแผนฟื้นฟูกิจการในการประชุมเจ้าหนี้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เพื่อการบินไทยฯได้สามารถดำเนินการกิจการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในฐานะสายการบินแห่งชาติ และเพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้ได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการอันเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งปวง

 

 

สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย (สร.พบท.) ขอเสนอเพื่อพิจารณาในประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์การบินระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีการตกลงกันระหว่าง รัฐ ต่อ รัฐ มีการทำสัญญาทวิภาคี แลกเปลี่ยนสิทธิซึ่งกันและกัน เรียกว่า “เสรีภาพการบิน" อีกทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ต้องให้การบินไทยฯ เป็นผู้เจรจาในนามตัวแทนของประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ

 

 

ซึ่งหากกรณีเจ้าหนี้ของการบินไทยฯ ไม่อนุมัติแผนการฟื้นฟูกิจการ และผลคือการบินไทยต้องล้มละลาย การตั้งสายการบินแห่งชาติใหม่ แทนการบินไทยนั้น สิทธิทางการบินก็ต้องคืนให้กับประเทศต่างๆ ซึ่งการขอสิทธิทางการบินและ SLOT ต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้นยาก และนาน หรืออาจจะไม่ได้เลย จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก ทั้งด้านการท่องเที่ยว การขนส่งทางอากาศ การจ้างแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวข้องกว่า 2,000 ราย และกระทบถึงเศรษฐกิจภาคครัวเรือนไม่ต่ำกว่าสองหมื่นครัวเรือน

 

 

ส่งผลกลายเป็นโดมิโนกระทบต่อ GDP หากการบินไทยไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ แต่หากว่าการบินไทยสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ และเปิดทำการบินในเดือนธันวาคม 2564 การบินไทยจะมีรายได้เพื่อจ่าย คืนเจ้าหนี้ตามระยะเวลาในแผนฟื้นฟูกิจการอย่างแน่นอน

 

 

"การบินไทย" เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม จากสกายแทรกซ์ ประเภทพนักงานสายการบินยอดเยี่ยม อาหารยอดเยี่ยม การให้บริการภาคพื้นครบวงจร ได้รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้นำชื่อเสียงและเกียรติภูมิมาสู่ประเทศไทย ทั้งในแง่ของความสำเร็จ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ และจากสถาบันสำคัญๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

 

 

นอกจากนั้นสายการบินนานาชาติส่วนใหญ่ ที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานกรุงเทพ ยังให้ความไว้วางใจ ฝ่ายช่างของการบินไทย ในการตรวจซ่อมเครื่องบินตลอดมา สำหรับกิจการด้านครัวการบิน การบินไทยยังให้บริการผลิตอาหารขึ้นเครื่อง ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพในทุกประเภท ตามความต้องการของสายการบินลูกค้า

 

 

กิจกรรมการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ของการบินไทย หรือ Thai Cargo ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 IATA และ AHM 804 มีความพร้อมในการให้บริการที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ โดยบุคลากรซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการขนส่งและดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า เช่น วัคซีน เวชภัณฑ์ เป็นอย่างดี และได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP(Good Distribution Practice) ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยบริษัท SGS (Thailand) เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรอง เป็นต้น

 

 

การบินไทย มีนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยึดมั่นในพันธกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม อีกทั้งมีความห่วงใยคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน และพร้อมจะมีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และภาคสังคมโดยรวม ซึ่งการบินไทยได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคนไทยและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วยดี อีกทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมาโดยตลอดระยะเวลา 61 ปีที่ผ่านมา

 

 

ในส่วนของพนักงานการบินไทย ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกับการบินไทยมาโดยตลอด ยอมโดนหักเงินเดือนผ่านโครงการ LW20, Together we can, ยอมรับการลดทอนสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆบางประการ จนถึงโครงการร่วมใจจาก หรือ MSP โดยมีจุดประสงค์ร่วมกันคือเพื่อการบินไทยอันเป็นที่รักของพนักงานทุกคน ได้อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยไปตลอดกาลในฐานะสายการบินแห่งชาติ เป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งมวล

 

 

ดังนั้น สร.พบท.ขอให้รัฐบาลและเจ้าหนี้ ได้ให้การบินไทย ได้มีโอกาสกลับมาทำการบินฐานะสายการบินแห่งชาติอีกครั้ง ทั้งนี้มิใช่เพื่อพนักงานและองค์กร แต่เพื่อชื่อเสียงของประเทศ และขอให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้ลงมติอนุมัติผ่านแผนฟื้นฟูกิจการด้วย

 

 

สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทยขอขอบคุณเจ้าหนี้ทุกท่านมา ณ ที่นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง