รีเซต

VGI ตั้งบ.ย่อยในเวียดนาม ทำธุรกิจให้บริการโฆษณา

VGI ตั้งบ.ย่อยในเวียดนาม ทำธุรกิจให้บริการโฆษณา
ทันหุ้น
18 กันยายน 2566 ( 17:38 )
57
VGI ตั้งบ.ย่อยในเวียดนาม ทำธุรกิจให้บริการโฆษณา

บริษัท วีจีไอ จำกัด(มหาชน) หรือ VGI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ RABBIT CARE VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 700 ล้านดองเวียดนาม ซึ่งจะมีบริษัท แรบบิท แคร์ จำกัดเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.990% และPROWTECH INTERNATIONAL VINA JOINT STOCK COMPANY ถือหุ้น 0.010% 

 

โดยบริษัทย่อยที่จัดตั้งดังกล่าว จะให้บริการด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย สินเชื่อ บัตรเครดิต เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมธุรกิจและรายได้ในระยะยาวของบริษัท 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง