รีเซต

ประกันสังคม เปิดฟังความเห็นจ่าย "เงินสมทบ" สูงสุด 1,150 บาท เช็กเลย!

ประกันสังคม เปิดฟังความเห็นจ่าย "เงินสมทบ" สูงสุด 1,150 บาท เช็กเลย!
TNN ช่อง16
11 กุมภาพันธ์ 2566 ( 09:48 )
146
ประกันสังคม เปิดฟังความเห็นจ่าย "เงินสมทบ" สูงสุด 1,150 บาท เช็กเลย!

สปส. ชวนนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ชวนแสดงความคิดเห็น "จ่ายเงินสมทบเพิ่ม" สูงสุดที่ 1,150 บาท ผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางกฎหมาย www.law.go.th ก่อนปิดรับฟัง 28 ก.พ.นี้


นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงสุด ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ...” เพื่อปรับปรุงเพดานค่าจ้างขั้นสูง ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น และมีความเหมาะสม 


โดยกำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางกฎหมาย www.law.go.th คลิก https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTUxMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=  


ทั้งนี้ จะปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยประเด็นสำคัญ ของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จะกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยจะมีการปรับฐานสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาท อย่างค่อยเป็นค่อยไป สูงสุดไม่เกิน 23,000 บาท กำหนดอัตราใหม่ ตามกรอบเวลาแบบขั้นบันได 3 ระยะ ดังนี้


-ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 17,500 บาท จะจ่ายประกันสังคมสูงสุดที่ 875 บาท


-ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 20,000 บาท จะจ่ายเงินประกันสังคมสูงสุดที่ 1,000 บาท


-ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2573 เป็นต้นไป จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 23,000 บาท จะจ่ายเงินประกันสังคมสูงสุดที่ 1,150 บาท


นายบุญสงค์ ลธ.ประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้น เนื่องจากฐานที่ใช้ในการคำนวณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะคำนวณจากค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม คือ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย,เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ, เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร,เงินสงเคราะห์กรณีตาย,เงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีว่างงาน เงินบำนาญชราภาพ 


สำหรับเงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีการนำส่งเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเพิ่มขึ้นจากการปรับฐานที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบ นายบุญสงค์ กล่าวชี้แจงไปยังผู้ประกันตนว่า “การเปิดให้แสดงความคิดเห็น เรื่อง “ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงสุด ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ...” ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางกฎหมาย www.law.go.th ในครั้งนี้ 


ซึ่งเมื่อปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จะยังไม่มีผลบังคับใช้ โดยเป็นเพียงเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนต่อไป จะมีการดำเนินการแก้ไขร่างกฎหมายตามข้อเสนอแนะ โดยเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการ ตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป


ภาพจาก ประกันสังคม

 

ภาพจาก ประกันสังคม

 

ภาพจาก ประกันสังคม

 


ภาพจาก ประกันสังคม

 

ภาพจาก ประกันสังคม

 


ที่มา ประกันสังคม

ภาพจาก AFP/TNN Online/ประกันสังคม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง