นายกฯ วอน อย่าแจ้งข้อมูลเท็จ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

นายกฯ วอน อย่าแจ้งข้อมูลเท็จ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท
77ข่าวเด็ด
31 มีนาคม 2563 ( 10:20 )
82
นายกฯ วอน อย่าแจ้งข้อมูลเท็จ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

กรุงเทพฯ – นายกรัฐมนตรี เผย รัฐเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไงมาตรการเดิม ขอผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ปฏิบัติตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต้องไปพบแพทย์โดยไม่จำเป็น

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี กรณีลูกจ้างแรงงานนอกระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 จำนวนมาก สนใจลงทะเบียนขอรับเงินจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ชี้แจงทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิในการลงทะเบียนขอรับเงิน โดยขอความร่วมมือให้ประชาตรวจสอบสิทธิของตนเอง และไม่กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หากตรวจสอบพบจะต้องถูกดำเนินคดี และจะเรียกเก็บเงินชดเชยคืนในภายหลัง สำหรับผู้ที่คุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขนั้น รัฐบาลอยู่ในช่วงพิจารณามาตรการเพิ่มเติม ที่จะให้ความช่วยเหลือและเยียวยาในระยะต่อไป พร้อมให้พิจารณาใช้งบประมาณให้เพียงพอสำหรับ 3 เดือน

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน ภายหลังกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เสี่ยง ซึ่งผ่านมาเป็นเวลา 7 วัน รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ที่เพิ่มมากขึ้นว่า สะท้อนให้เห็นว่า การทำงานตรวจสอบคัดกรองผู้ติดเชื้อรัดกุม และประชาชนที่จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เดินทางมาพบแพทย์มากขึ้น จึงอยากขอความร่วมมือ ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ เพียงให้ดูแลตนเองและปฏิบัติตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพราะอุปกรณ์เครื่องมือทางแพทย์ จะต้องใช้เพื่อผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ที่จำเป็นก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง