รีเซต

อุทยานฯเขาใหญ่ ยกระดับคุมเข้มโควิด

อุทยานฯเขาใหญ่ ยกระดับคุมเข้มโควิด
มติชน
26 ธันวาคม 2563 ( 22:28 )
123
อุทยานฯเขาใหญ่ ยกระดับคุมเข้มโควิด

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวางแผนมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้กำหนดมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

 

1.กำหนดจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวบริเวณด่านเก็บค่าบริการทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ด่านเก็บค่าบริการฯศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ฝั่งอำเภอปากช่อง และด่านเก็บค่าบริการฯเนินหอม ฝั่งจังหวัดปราจีนบุรี โดยการตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปบนเขาใหญ่ หากมีอุณหภูมิเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปบนเขาใหญ่ และกำหนดให้มีเจลล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการของ ศบค.

 

2.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะเข้มงวดจำกัดปริมาณของนักท่องเที่ยว บริเวณจุดลานกางเต็นท์หลักทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ ซึ่งจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวไม่เกินจำนวน 687 คน ลานกางเต็นท์ลำตะคอง จำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวไม่เกินจำนวน 785 คน ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดลานกางเต็นท์เป็นชั่วคราวบริเวณเขาร่ม ก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกินจำนวน 1,061 คน โดยกำหนดให้มีเส้นทางเข้า-ออก ลานกางเต็นท์เพียงเส้นทางเดียว สำหรับตรวจคัดกรองและควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินจากขีดความสามารถในการรองรับได้ หรือ CC ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดของนักท่องเที่ยวตามจุดลานกางเต็นท์ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

 

 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แจ้งว่าหากปริมาณนักท่องเที่ยวซึ่งเข้าไปพักค้างแรมตามลานกางเต็นท์ต่างๆ ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ซี่งเป็นการจองผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จองผ่าน Application ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ walk in เข้ามา ก็จะทำการปิดลานกางเต็นท์ และไม่อนุญาตให้มีการกางเต็นท์เพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยส่วนรวม ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ที่ประสงค์จะขึ้นไปพักค้างแรมบริเวณลานกางเต็นท์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขอให้เตรียมตัวเดินทางมาแต่เนิ่นๆ เพื่อความสะดวกในการเข้าพักแรม

 

นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ในขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเข้มงวดกวดขันในการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวบริเวณลานกางเต็นท์ทุกแห่ง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อลานกางเต็นท์ทุกจุดบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เต็มแล้ว นักท่องเที่ยวก็มีลานกางเต็นท์ทางเลือก บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ขญ. 2 (ผากระดาษ) และบริเวณลานกางเต็นท์ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ขญ.4 (คลองปลากั้ง) ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณของนักท่องเที่ยว ที่ประสงค์จะมากางเต็นท์ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้อีกทางเลือกหนึ่ง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง