รีเซต

'ซินเจียง' ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 190 ล้านคนในปี 2021

'ซินเจียง' ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 190 ล้านคนในปี 2021
Xinhua Thai
24 มกราคม 2565 ( 15:54 )
65
'ซินเจียง' ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 190 ล้านคนในปี 2021

อุรุมชี, 24 ม.ค. (ซินหัว) -- เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้รองรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 190 ล้านคนในปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 เมื่อเทียบกับปี 2020 และทำรายได้จากการท่องเที่ยวรวมเกือบ 1.41 แสนล้านหยวน (ราว 7.3 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.7ตัวเลขสถิติข้างต้นมาจากรายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งถูกนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ชุดที่ 13 ครั้งที่ 5 เมื่อวันอาทิตย์ (23 ม.ค.) ที่ผ่านมาทั้งนี้ รัฐบาลซินเจียงให้คำมั่นสร้างซินเจียงเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับโลก โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายเป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนท้องถิ่นทั่วภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง