รีเซต

สปส.ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา สร้างสุขเพื่อสมาชิกครอบครัวประกันสังคม

สปส.ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา สร้างสุขเพื่อสมาชิกครอบครัวประกันสังคม
TNN ช่อง16
17 สิงหาคม 2565 ( 11:42 )
36
สปส.ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา สร้างสุขเพื่อสมาชิกครอบครัวประกันสังคม

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางนวรัตน์  บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดพะเยา สร้างขวัญ กำลังใจ มอบสุข 

แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ

สำนักงานประกันสังคมมีความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จึงได้จัดโครงการ สปส.มอบสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันสังคมของผู้ทุพพลภาพ เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ มอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุรีรัตน์ ใจบุญทา อายุ 61 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุพพลภาพจากสาเหตุติดเชื้อทำให้ตาบอดทั้ง 2 ข้าง ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559 รับเงินทดแทนการขาดรายได้

เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี 

2. นายณัฏฐกร โยธา อายุ 45 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตกอาการปัจจุบัน แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง ไม่มีความรู้สึก เดินไม่ได้ แต่สามารถสื่อสารเข้าใจได้ 

ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท 

ตลอดชีวิต

3. นายวิทวัส อันลิ้มภัณฑ์ อายุ 36 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตก อาการปัจจุบัน แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง เหยียดตรงไม่ได้ ข้อเท้าขวาผิดรูป พูดได้ช้า ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 6,514.50 บาท ตลอดชีวิต  

สำนักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์และดูแลผู้ประกันตนในระบบให้ได้รับสวัสดิการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนอย่างดีที่สุด

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม / กระทรวงแรงงาน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง