หวั่นโควิด-19 ระลอก2 สั่งคุมเข้มใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

หวั่นโควิด-19 ระลอก2 สั่งคุมเข้มใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
TNN ช่อง16
29 สิงหาคม 2563 ( 12:37 )
72
หวั่นโควิด-19 ระลอก2 สั่งคุมเข้มใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
วันนี้ (29ส.ค.63) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาล ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้  คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งขณะนี้ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อรองรับการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ จำนวน 2 ฉบับ และมีผลใช้บังคับแล้ว

กระทรวงแรงงาน ขอย้ำเตือนให้ นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าวตามมติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทั้งหมด 4 กลุ่ม ให้รีบมาดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน 

ยขั้นตอนการดำเนินการคนต่างด้าวกลุ่มที่ 1-3 สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 – วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2565

หลังจากนั้นคนต่างด้าวต้องตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด กรณีไม่มีประกันสังคม และยื่นขอรับการตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (Visa) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 และขั้นตอนสุดท้ายคือ การจัดทำ ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุญาตทำงานด้านหลังบัตร กับกรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564 

ส่วนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 4 ที่ถือบัตรบัตรผ่านแดน (Border Pass) สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 – วันที่ 31 ตุลาคม 2563 และคนต่างด้าวต้องตรวจ โดยใบอนุญาตทำงานมีอายุครั้งละ 3 เดือน แต่สามารถขอต่อเนื่องได้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยสามารถทำงานในตำแหน่งกรรมกร และงานรับใช้ในบ้าน และทำงานได้เฉพาะในท้องที่ที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมเท่านั้น


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINEยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง