ทอท. ของบชดเชยด้านเสียงเพิ่ม 6.2 พันล้าน เล็งตั้งกองทุนฯเก็บเงินค่าต๋งสายการบิน

ทอท. ของบชดเชยด้านเสียงเพิ่ม 6.2 พันล้าน เล็งตั้งกองทุนฯเก็บเงินค่าต๋งสายการบิน
มติชน
14 ธันวาคม 2563 ( 08:43 )
25
ทอท. ของบชดเชยด้านเสียงเพิ่ม 6.2 พันล้าน เล็งตั้งกองทุนฯเก็บเงินค่าต๋งสายการบิน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยเมื่อวันที่ 13 ธค.ว่า มติที่ประชุมบอร์ด ทอท. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เห็นชอบให้ ทอท. ขยายกรอบวงเงินลงทุนโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพิ่มเติมอีกประมาณ 6,245 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงให้กับประชาชน ส่งผลให้วงเงินลงทุนภาพรวมโครงการปรับเพิ่มขึ้นจาก 21,795 ล้านบาท เป็น 28,050 ล้านบาท นอกจากนี้ มีมติให้ปรับหลักเกณฑ์การชดเชย จากเดิมชดเชยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อน พ.ศ.2549 เป็นชดเชยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้าง จนถึงวันที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

“ทอท. เตรียมนำเสนอมติ บอร์ด เรื่อง การขยายวงเงินงบประมาณก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 ไปให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในเดือนธันวาคมนี้ ตามขั้นตอนกระทรวงคมนาคม จะต้องส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป” นายนิตินัย กล่าว


แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า สาเหตุที่ บอร์ด ทอท.ต้องอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่กำหนดให้ ทอท.ขยายระยะเวลาการจ่ายชดเชยผลกระทบด้านเสียงยาวไปจนถึงวันที่คณะกรรมาการสิ่งแวดล้อมฯ มีมติ ไม่ใช่วันที่ ทอท.ประกาศแผนการก่อสร้าง ส่งทำให้ระยะเวลาในการจ่ายชดเชยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จึงต้องอนุมัติงบชดเชยเพิ่มขึ้นอีก 6,245 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ บอร์ดทอท.ยังมีมติให้ทอท.พิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมด้านเสียง และด้านอากาศจากสายการบินที่เข้ามาใช้บริการ มาไว้เป็นกองทุนสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานสำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยให้เร่งจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อนำเงินมาใช้ในการจ่ายชดเชยเสียง โดยมองว่าผู้ใช้บริการคือสายการบินมีส่วนทำให้เกิดผลกระทบด้านเสียง ดังนั้นควรจะมีส่วนในการรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการทำการบินด้วย ไม่ใช่ให้สนามบินรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

 

” ขณะนี้ ทอท.กำลังศึกษารูปแบบกองทุนฯ ว่าจะใช้รูปแบบการขอแบ่งรายได้บางส่วนจากค่าธรรมเนียมสนามบินประเภทต่างๆ เข้ามาเก็บในกองทุน หรือมีการจัดเก็บเพิ่มเติมเป็นค่าธรรมเนียมใหม่ของสนามบิน ” แหล่งข่าว ระบุ

 

แหล่งข่าวระบุถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 นั้น ทอท. ได้ส่งสัญญาแจ้งเริ่มงานให้บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ ผู้รับเหมาตั้งแต่วันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีกำหนดต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1,000 วัน หรือประมาณ 3 ปี นับจากวันที่ ทอท.แจ้งเริ่มงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2566 ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทางวิ่ง 2 เส้น สามารถรองรับเที่ยวบินได้ 64 เที่ยวบิน/ชั่วโมง หากมีการสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินเป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง หรือคิดเป็น 90 ล้านคนต่อปี สำหรับงานก่อสร้างทางวิ่งฝั่งตะวันตก ขนาดความกว้าง 60 เมตร และยาว 4,000 เมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง