จีนทุ่มงบประมาณ 'ฟื้นฟูทุ่งหญ้า' ในมองโกเลียใน

จีนทุ่มงบประมาณ 'ฟื้นฟูทุ่งหญ้า' ในมองโกเลียใน
Xinhua Thai
21 กันยายน 2564 ( 10:47 )
12
จีนทุ่มงบประมาณ 'ฟื้นฟูทุ่งหญ้า' ในมองโกเลียใน

ฮูฮอต, 21 ก.ย. (ซินหัว) -- หน่วยงานทางการด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน เปิดเผยการรับมอบเงินช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาทุ่งหญ้าเสื่อมสภาพเนื่องจากการเลี้ยงปศุสัตว์มากเกินไปบนพื้นที่มากกว่า 68 ล้านเฮกตาร์ (ราว 425 ล้านไร่) ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูทุ่งหญ้าเสื่อมสภาพทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2011 โดยมองโกเลียในส่งมอบเงินสนับสนุนมากกว่า 4.55 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.35 แสนล้านบาท) ให้กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงและข้อจำกัดด้านการเลี้ยงสัตว์นับแต่นั้นเป็นต้นมา

การดำเนินงานข้างต้นช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายทางผลผลิตในทุ่งหญ้าและการเสื่อมสภาพของทุ่งหญ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุ่งหญ้าที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายขนาด 27 ล้านเฮกตาร์ (ราว 168 ล้านไร่) ได้ประโยชน์จากการดำเนินงานนี้ และมีการใช้ทุ่งหญ้าขนาด 41 ล้านเฮกตาร์ (ราว 256 ล้านไร่) อย่างเหมาะสม โดยอิงระบบนิเวศที่สมดุลและการเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศของทุ่งหญ้า ทำให้มองโกเลียในมีอัตราความครอบคลุมของพืชพรรณในทุ่งหญ้าอยู่ที่ราวร้อยละ 45

ทั้งนี้ มองโกเลียในมีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนอันกว้างใหญ่ทางตอนเหนือของจีน และเป็นกำแพงทางนิเวศวิทยาที่สำคัญของประเทศ โดยมีพื้นที่ทุ่งหญ้าคิดเป็นราว 1 ใน 5 ของพื้นที่ทุ่งหญ้าทั้งหมดในประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง