รีเซต

อาคม สั่ง กอช. ศึกษาขยายอายุผู้ออม เป็น 60 ปี รองรับไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อาคม สั่ง กอช. ศึกษาขยายอายุผู้ออม เป็น 60 ปี รองรับไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
มติชน
3 มีนาคม 2564 ( 13:49 )
55
อาคม สั่ง กอช. ศึกษาขยายอายุผู้ออม เป็น 60 ปี รองรับไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังมอบนโยบายการบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ว่า ในปีนี้ คาดว่าประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าในปี 74 คาดว่าไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด หรือ มีผู้สูงอายุสัดส่วนถึง 28% ของประชากรทั้งประเทศ

 

นายอาคม กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (61-80) ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 4 คือด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนั้น ได้เน้นเรื่องการรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวของประชาชนตั้งแต่ก่อนเกษียณ เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตหลังเกษียณในระดับพื้นฐาน

 

“ปัจจุบัน ภาครัฐมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ มีรายได้และชีวิตควาเป็นอยู่ที่ดี ด้วยระบบการออมเงินเพื่อการเกษียณของไทยมี 2 รูปแบบ ทั้งการออมภาคบังคับ และภาคสมัครใจ” นายอาคม กล่าว

นายอาคม กล่าวว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์ในการขยายอายุ และวงเงินในการออม สำหรับผู้ออมในกอช. ได้มากขึ้น โดยปัจจุบันกำหนดอายุผู้ออมจะต้องไม่เกิน 55 ปี ซึ่งอาจจะขยายให้ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง