รีเซต

'เจียงซี' ค้าต่างแดน 7 เดือนแรก โตกว่า 45%

'เจียงซี' ค้าต่างแดน 7 เดือนแรก โตกว่า 45%
Xinhua
15 สิงหาคม 2565 ( 14:14 )
23
'เจียงซี' ค้าต่างแดน 7 เดือนแรก โตกว่า 45%

หนานชาง, 15 ก.ค. (ซินหัว) -- ศุลกากรนครหนานชาง เมืองเอกของมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน รายงานว่าการค้าระหว่างประเทศของเจียงซี ช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2 อยู่ที่ 3.85 แสนล้านหยวน (ราว 2.02 ล้านล้านบาท)

รายงานระบุว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.6 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 2.99 แสนล้านหยวน (ราว 1.56 ล้านล้านบาท) ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 8.57 หมื่นล้านหยวน (ราว 4.49 แสนล้านบาท) โดยสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เป็นคู่ค้าสามอันดับแรกการค้าของเจียงซีกับกลุ่มประเทศตามแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.8 อยู่ที่ 1.34 แสนล้านหยวน (ราว 7.03 แสนล้านบาท) ขณะการค้ากับสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.2 อยู่ที่ 1.35 แสนล้านหยวน (ราว 7.08 แสนล้านบาท)บรรดาผู้ประกอบการเอกชนในเจียงซีมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วง 7 เดือนแรก ด้วยปริมาณการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.1 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 2.89 แสนล้านหยวน (ราว 1.51 ล้านล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 75.2 ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของเจียงซี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง