รีเซต

จีนดำเนินคดีสาธารณประโยชน์ เพื่อความปลอดภัย 'อาหาร-ยา' กว่า 5 พันคดี

จีนดำเนินคดีสาธารณประโยชน์ เพื่อความปลอดภัย 'อาหาร-ยา' กว่า 5 พันคดี
Xinhua
22 เมษายน 2567 ( 19:08 )
23
จีนดำเนินคดีสาธารณประโยชน์ เพื่อความปลอดภัย 'อาหาร-ยา' กว่า 5 พันคดี

(แฟ้มภาพซินหัว : ขนมปังชีสถ่าเฉิงที่โรงงานของบริษัทอาหารแห่งหนึ่งในเมืองถ่าเฉิง เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 1 เม.ย. 2023)

ปักกิ่ง, 22 เม.ย. (ซินหัว) -- สำนักงานอัยการประชาชนสูงสุดของจีนรายงานการดำเนินคดีความเพื่อสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและยาทั่วประเทศ จำนวน 5,126 คดี ในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ของปีนี้รายงานระบุว่าคดีความจำนวนข้างต้นแบ่งเป็นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งครอบคลุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 4,235 คดี ส่วนที่เหลือเกี่ยวกับความปลอดภัยของยาทั้งนี้ คณะอัยการกระตุ้นการปฏิบัติการพิเศษเพื่อปราบปรามวัสดุทางการเกษตรปลอม และกำกับควบคุมการโฆษณาทางออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและการแพทย์สำนักงานฯ จะยกระดับความพยายามดำเนินคดีความเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับประกันสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคและความปลอดภัยของการซื้อผลิภัณฑ์อาหารทางออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง