รีเซต

ทุนนอกเข้าไทย 2 เดือน โต 3 เท่าตัว ทะลุ 2.6 หมื่นล้านบาท

ทุนนอกเข้าไทย 2 เดือน โต 3 เท่าตัว ทะลุ 2.6 หมื่นล้านบาท
TNN ช่อง16
20 มีนาคม 2566 ( 09:30 )
55
ทุนนอกเข้าไทย 2 เดือน โต 3 เท่าตัว ทะลุ 2.6 หมื่นล้านบาท

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในช่วง 2 เดือนแรก (มกราคม - กุมภาพันธ์) ปี 2566 จำนวน 113 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 26,756 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 305 จ้างงานคนไทย 1,651 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33

ต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 25 ราย (ร้อยละ 22) เงินลงทุน 8,545 ล้านบาท สิงคโปร์ 19 ราย (ร้อยละ 17) เงินลงทุน 3,090 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 13 ราย (ร้อยละ 12) เงินลงทุน 1,314 ล้านบาท จีน 10 ราย (ร้อยละ 9) เงินลงทุน 10,987 ล้านบาท และ สมาพันธรัฐสวิส 6 ราย (ร้อยละ 5) เงินลงทุน 966 ล้านบาท แต่ถ้าดูจากมูลค่าการลงทุนจีนเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่าลงทุนทะลุ 1 หมื่นล้านบาทไปเรียบร้อยแล้ว

รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทย เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างแบบจำลองแบบ 3 มิติ และการทำงานของแดมเปอร์เฉพาะทางบนคอมพิวเตอร์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการรถไฟฟ้า องค์ความรู้เกี่ยวกับการเจาะลอด (Horizontal Directional Drilling) และองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความผิดพลาดในกระบวนการผลิตสินค้าประเภทนาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) เป็นต้น 

ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อาทิ บริการออกแบบระบบ ไปจนถึงการบริหารจัดการสำหรับโครงการรถไฟฟ้า , บริการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียม , บริการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

ส่วนการลงทุนในพื้นที่ EEC มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 19 ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด โดยมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC กว่า 2,078 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของเงินลงทุนทั้งหมด ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง