รีเซต

ยังขาดแคลนรุนแรง!!จีซีเร่งพัฒนานวัตกรรมพลาสติกทำชุดป้องกันโควิด-19

ยังขาดแคลนรุนแรง!!จีซีเร่งพัฒนานวัตกรรมพลาสติกทำชุดป้องกันโควิด-19
มติชน
9 เมษายน 2563 ( 13:03 )
404
ยังขาดแคลนรุนแรง!!จีซีเร่งพัฒนานวัตกรรมพลาสติกทำชุดป้องกันโควิด-19

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี กล่าวว่า ได้สนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์แพร่กระจายของไวรัส โควิด-19 ด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของจีซี อาทิ เสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกอินโนพลัสของจีซี ซึ่งได้บริจาคไปยังโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง จำนวน 84,000 ชุด แล้ว และล่าสุดจีซีได้สนับสนุนตู้โควิเคลียร์ หรือตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ

 

รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน ซึ่งจีซี เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย และกลีเซอรีน ไว้ใช้ร่วมกับตู้โควิเคลียร์ ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่จำเป็นต้องมาใช้บริการในโรงพยาบาล ในช่วงภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19

 

“จากการหารือร่วมกับทีมแพทย์เพิ่มเติมจากหลายโรงพยาบาล ทำให้เข้าใจและพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นรุนแรง จีซีจึงได้ร่วมจัดหาวัสดุเพื่อจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ จำนวน 100 ชุด เป็นโมเดลต้นแบบสำหรับการพัฒนาช่วงแรก ซึ่งชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ จะถูกออกแบบและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อใช้ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลเครือข่าย คุณสมบัติของชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ มีมาตรฐานสูง ใช้เฉพาะในห้องผ่าตัดและไอซียู สำหรับคนไข้โควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงและมีโอกาสแพร่กระจายของเชื้อสูง เพื่อป้องกันบุคลากรที่ทำหัตถการหรือที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไม่ใช่การป้องกันบุคลากรสาธารณสุขโดยทั่วไป”นายคงกระพันกล่าว

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง