รีเซต

กรมชลประทานลุยแก้น้ำเค็มรุก-บรรเทาแล้ง ติดตั้งเครื่องสูบ-ผลักดันน้ำ เจ้าพระยาตอนล่าง

กรมชลประทานลุยแก้น้ำเค็มรุก-บรรเทาแล้ง ติดตั้งเครื่องสูบ-ผลักดันน้ำ เจ้าพระยาตอนล่าง
มติชน
17 กุมภาพันธ์ 2564 ( 14:57 )
53
กรมชลประทานลุยแก้น้ำเค็มรุก-บรรเทาแล้ง ติดตั้งเครื่องสูบ-ผลักดันน้ำ เจ้าพระยาตอนล่าง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำของฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 (จังหวัดนนทบุรี) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 4 เครื่อง บริเวณประตูน้ำพระยาบรรลือ และขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 2 เครื่องบริเวณสถานีสูบน้ำพระยาบรรลือ 1 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีนผ่านประตูน้ำพระยาบรรลือและสถานีสูบน้ำพระยาบรรลือ ลงคลองพระยาบรรลือ สามารถสูบน้ำได้วันละ 1,425,600 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งและลดค่าความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

 

 

นายสุพิศกล่าวว่า นอกจากนี้ได้สั่งการให้ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ขนาด 1.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีก 4 เครื่อง บริเวณสะพานหลักชัย ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยผลักดันน้ำในคลองพระยาบันลือไปยังประตูระบายน้ำ สิงหนาท 2 สามารถผลักดันน้ำได้วันละ 380,000 ลูกบาศก์เมตร และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ขนาด 1.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 6 เครื่อง บริเวณใต้สะพาน (ถนน 340) ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยผลักดันน้ำในคลองพระยาบรรลือไปยังประตูระบายน้ำสิงหนาท 2 สามารถผลักดันน้ำได้วันละ 570,200 ลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งและผลักดันน้ำลดค่าความเค็มของน้ำ อย่างไรก็ตามได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลอื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนแก่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง