รีเซต

กานซู่มุ่ง 'อนุรักษ์ดิน' ฟื้นฟูพืชพันธ์ุเสียหาย

กานซู่มุ่ง 'อนุรักษ์ดิน' ฟื้นฟูพืชพันธ์ุเสียหาย
Xinhua
6 ธันวาคม 2565 ( 15:27 )
20
กานซู่มุ่ง 'อนุรักษ์ดิน' ฟื้นฟูพืชพันธ์ุเสียหาย

หลานโจว, 6 ธ.ค. (ซินหัว) -- ชวนชมภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ ทุ่งหญ้า แม่น้ำเหลืองอันอุดมสมบูรณ์ในอำเภอหม่าชวี แคว้นปกครองตนเองกานหนาน กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งตั้งอยู่ขอบทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ต้อนรับวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปีครั้งหนึ่งพื้นที่ดังกล่าวเคยประสบปัญหาเสื่อมโทรมและการกลายเป็นทะเลทรายช่วงก่อนสิ้นศตวรรษที่ 20 ทว่าหลังอำเภอหม่าชวีดำเนินสารพัดโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและปรับปรุงดินช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พืชพันธุ์ที่เคยเสียหายบางส่วนก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง