รีเซต

กรมอนามัย แนะสงกรานต์ 2565 หากหน้ากากอนามัยเปียกชื้น ฉีกขาด ควรเปลี่ยนใหม่

กรมอนามัย แนะสงกรานต์ 2565 หากหน้ากากอนามัยเปียกชื้น ฉีกขาด ควรเปลี่ยนใหม่
TNN ช่อง16
15 เมษายน 2565 ( 11:54 )
96
กรมอนามัย แนะสงกรานต์ 2565 หากหน้ากากอนามัยเปียกชื้น ฉีกขาด ควรเปลี่ยนใหม่

วันนี้ (15 เม.ย.65) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ระบุว่า นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงหยุดยาว ที่ประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ยังเน้นย้ำให้ทุกคนสวมหน้ากากให้ถูกต้องตลอดเวลา 

 

เพราะจากผลการสำรวจอนามัยโพล ประเด็นผลการสังเกตผู้อื่นสวมหน้ากาก และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ของสถานที่ท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1- 11 เมษายน 2565 พบว่า เห็นทุกคนสวมถูกต้อง ร้อยละ 78 เห็นคนสวมหน้ากาก ไม่ถูกต้องหรือไม่สวม ร้อยละ 22 

 

ส่วนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า มีการกำหนดจุดเข้า-ออก และวัดอุณหภูมิก่อนเข้า ร้อยละ 74 มีการกำกับการสวมหน้ากากตลอดเวลาและสวมถูกต้อง และมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ร้อยละ 62 

 

ในส่วนของประเด็นความความเสี่ยงที่พบในสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวหนาแน่นและแออัด ไม่เว้นระยะห่าง ร้อยละ 64  มีสถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วมไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น ร้อยละ 33  และมีการระบายอากาศไม่ดี ไม่มีอากาศถ่ายเท รวมทั้งมีกิจกรรม ที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มร้อยละ 32

 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากป้องกันตนเองตลอดเวลา และต้องสวมให้ถูกวิธี ที่สำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หน้ากากอาจมีรอยเปื้อน เปียกชื้น ฉีกขาด จากการโดนน้ำ ผู้สวมควรทิ้ง และเปลี่ยนใหม่ทันที 

 

นอกจากนี้ ควรปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) ในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัดควบคู่กันไป ทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1–2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังสถานที่แออัด หรือมีการระบายอากาศไม่ดี งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน รวมถึงหมั่นล้างมือ และตรวจตนเองเบื้องต้นด้วย ATK เมื่อสงสัยว่ามีอาการหรือความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ให้มากขึ้นด้วย.

 

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง