รีเซต

สอบ ก.พ.2565 (e-Exam) วันไหน? เช็กสถานที่สอบที่นี่เลย!

สอบ ก.พ.2565 (e-Exam) วันไหน? เช็กสถานที่สอบที่นี่เลย!
TeaC
16 มิถุนายน 2565 ( 15:09 )
10.1K
สอบ ก.พ.2565 (e-Exam) วันไหน? เช็กสถานที่สอบที่นี่เลย!

ข่าววันนี้ สอบ ก.พ. 2565 ล่าสุดวันไหน? เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ.ได้โพสต์ว่า ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

 

สอบ ก.พ.2565 เช็คไทม์ไลน์เลย!


สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 วัน เวลา สถานที่สอบ (ของแต่ละศูนย์สอบ) โดยจะสอบในวันที่

 

 • วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 
 • วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 
 • วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 
 • วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 
 • วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 
 • วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 
 • วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 
 • วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

 

สามารถอัพโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

 

สอบ ก.พ.65 เช็กเวลา สถานที่สอบ กพ

 
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://job2.ocsc.go.th 
 
สามารถอ่านมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่
https://www.ocsc.go.th/node/7892
 
 
ผู้สมัครสอบ ก.พ.2565 (e-Exam) อย่าลืมเช็กรายวิชา และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบตามนี้

วิชาที่สอบ สอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ดินสอ ปากกา ยางลบ(สำหรับการทด)

 
 

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565  (เวลา 13.30 – 16.30 น)

เลขประจำตัวสอบสถานที่สอบ
650140210001 - 650140210009
650130210001 - 650130210106
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

650240210001 - 650240210041 

650230210001 - 650230210439

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
650340210001 - 650340210077
650330210001 - 650330210953
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
650440210001 - 650440210076
650430210001 - 650430210808
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
650540210001 - 650540210022
650530210001 - 650530210387
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
650640210001 - 650640210026
650630210001 - 650630210424
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
650740210001 - 650740210062
650730210001 - 650730210613
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
650840210001 - 650840210027
650830210001 - 650830210664
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุร
650940210001 - 650940210025
650930210001 - 650930210508
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
651040210001 - 651040210008
651030210001 - 651030210492
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
651140210001 - 651140210025
651130210001 - 651130210575
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม
651240210001 - 651240210017
651230210001 - 651230210483
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
651340210001 - 651340210016
651330210001 - 651330210334
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
651440210001 - 651440210017
651430210001 - 651430210383
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

651540210001 - 651540210015

651530210001 - 651530210407

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

651640210001 - 651640210042
651630210001 - 651630211058

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
651740210001 - 651740210012
651730210001 - 651730210488
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
651840210001 - 651840210023
651830210001 - 651830210677
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
651940210001 - 651940210008
651930210001 - 651930210342
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น)

เลขประจำตัวสอบสถานที่สอบ
650140310001 - 650140310011
650130310001 - 650130310104
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
650240310001 - 650240310033
650230310001 - 650230310447
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
650340310001 - 650340310081
650330310001 - 650330310949
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
650440310001 - 650440310087
650430310001 - 650430310797
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
650540310001 - 650540310018
650530310001 - 650530310391
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
650640310001 - 650640310024
650630310001 - 650630310426
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
650740310001 - 650740310051
650730310001 - 650730310624
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
650840310001 - 650840310034
650830310001 - 650830310657
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
650940310001 - 650940310033
650930310001 - 650930310499
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
651040310001 - 651040310009
651030310001 - 651030310491
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
651140310001 - 651140310012
651130310001 - 651130310588
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม
651240310001 - 651240310013
651230310001 - 651230310487 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
651340310001 - 651340310017
651330310001 - 651330310333 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
651440310001 - 651440310015
651430310001 - 651430310385
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
651540310001 - 651540310007
651530310001 - 651530310415
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
651640310001 - 651640310034
651630310001 - 651630311066
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน
651740310001 - 651740310014
651730310001 - 651730310486
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
651840310001 - 651840310015
651830310001 - 651830310685
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
651940310001 - 651940310006
651930310001 - 651930310344
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น)

เลขประจำตัวสอบสถานที่สอบ
650140410001 - 650140410009
650130410001 - 650130410106
สำนักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี
650240410001 - 650240410032
650230410001 - 650230410448
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
650340410001 - 650340410055
650330410001 - 650330410689
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
650440410001 - 650440410061
650430410001 - 650430410823
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
650540410001 - 650540410018
650530410001 - 650530410391
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
650640410001 - 650640410012
650630410001 - 650630410438
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
650740410001 - 650740410055
650730410001 - 650730410620
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
650840410001 - 650840410032
650830410001 - 650830410647
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
650940410001 - 650940410004
650930410001 - 650930410111
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
651040410001 - 651040410007
651030410001 - 651030410146
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
651140410001 - 651140410015
651130410001 - 651130410585 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
651240410001 - 651240410013
651230410001 - 651230410487
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
651340410001 - 651340410020
651330410001 - 651330410330
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
651440410001 - 651440410009
651430410001 - 651430410391
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
651540410001 - 651540410011
651530410001 - 651530410411
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
651640410001 - 651640410018
651630410001 - 651630410457
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
651740410001 - 651740410014
651730410001 - 651730410486
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
651840410001 - 651840410017
651830410001 - 651830410683
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
651940410001 - 651940410006
651930410001 - 651930410344
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น)

เลขประจำตัวสอบสถานที่สอบ
650140510001 - 650140510012
650130510001 - 650130510103
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
650240510001 - 650240510031 
650230510001 - 650230510449
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
650340510001 - 650340510051
650330510001 - 650330510693
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
650440510001 - 650440510064
650430510001 - 650430510820
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
650540510001 - 650540510020
650530510001 - 650530510389
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธาน
650640510001 - 650640510026
650630510001 - 650630510424
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
650740510001 - 650740510045
650730510001 - 650730510630
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
650840510001 - 650840510016
650830510001 - 650830510417
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
650940510001 - 650940510002
650930510001 - 650930510050
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
651040510001 - 651040510001
651030510001 - 651030510097
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
651140510001 - 651140510022
651130510001 - 651130510578 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
651240510001 - 651240510013
651230510001 - 651230510388
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
651340510001 - 651340510014
651330510001 - 651330510336
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
651440510001 - 651440510010
651430510001 - 651430510390
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
651540510001 - 651540510011
651530510001 - 651530510411
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
651640510001 - 651640510009
651630510001 - 651630510271
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
651740510001 - 651740510013
651730510001 - 651730510340
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
651840510001 - 651840510018
651830510001 - 651830510682
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
651940510001 - 651940510007
651930510001 - 651930510343
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

 

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น)

เลขประจำตัวสอบสถานที่สอบ
650140610001 - 650140610009
650130610001 - 650130610106
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
650240610001 - 650240610025 
650230610001 - 650230610455
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
650340610001 - 650340610061
650330610001 - 650330610683
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
650440610001 - 650440610042
650430610001 - 650430610842
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
650540610001 - 650540610021
650530610001 - 650530610388 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
650640610001 - 650640610018
650630610001 - 650630610432
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน
650740610001 - 650740610050
650730610001 - 650730610625
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
650840610001 - 650840610014
650830610001 - 650830610454
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
650940610001 - 650940610004
650930610001 - 650930610061
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
651040610001 - 651040610004
651030610001 - 651030610096
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
651140610001 - 651140610022
651130610001 - 651130610578
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
651240610001 - 651240610011
651230610001 - 651230610454
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
651340610001 - 651340610016
651330610001 - 651330610334 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
651440610001 - 651440610004
651430610001 - 651430610396
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
651540610001 - 651540610018 
651530610001 - 651530610404
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
651640610001 - 651640610002
651630610001 - 651630610197
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน
651740610001 - 651740610013
651730610001 - 651730610390
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
651840610001 - 651840610027
651830610001 - 651830610673
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
651940610001 - 651940610007
651930610001 - 651930610343
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565  (เวลา 13.30 – 16.30 น)

เลขประจำตัวสอบสถานที่สอบ
650142310001 - 650142310013
650132310001 - 650132310102
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
650242310001 - 650242310034
650232310001 - 650232310446
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
650342310001 - 650342310087
650332310001 - 650332310943
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
650442310001 - 650442310050
650432310001 - 650432310834
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
650542310001 - 650542310016
650532310001 - 650532310393
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
650642310001 - 650642310020
650632310001 - 650632310430
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
650742310001 - 650742310038
650732310001 - 650732310637
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
650842310001 - 650842310013
650832310001 - 650832310678
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
650942310001 - 650942310018
650932310001 - 650932310515
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
651042310001 - 651042310007
651032310001 - 651032310493
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
651142310001 - 651142310020
651132310001 - 651132310580
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
651242310001 - 651242310013
651232310001 - 651232310487
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
651342310001 - 651342310010
651332310001 - 651332310340
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
651442310001 - 651442310006
651432310001 - 651432310394
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
651542310001 - 651542310018
651532310001 - 651532310404
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย
651642310001 - 651642310029
651632310001 - 651632311071
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
651742310001 - 651742310008
651732310001 - 651732310492
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
651842310001 - 651842310023
651832310001 - 651832310677 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
651942310001 - 651942310009
651932310001 - 651932310341 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น)

เลขประจำตัวสอบสถานที่สอบ
650142410001 - 650142410009
650132410001 - 650132410106
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
650242410001 - 650242410031
650232410001 - 650232410449
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
650342410001 - 650342410079
650332410001 - 650332410951
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
650442410001 - 650442410047
650432410001 - 650432410837
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
650542410001 - 650542410022
650532410001 - 650532410387
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธาน
650642410001 - 650642410012
650632410001 - 650632410438
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
650742410001 - 650742410041
650732410001 - 650732410634
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
650842410001 - 650842410020
650832410001 - 650832410671
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
650942410001 - 650942410017
650932410001 - 650932410516
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
651042410001 - 651042410004
651032410001 - 651032410496
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
651142410001 - 651142410016
651132410001 - 651132410584
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
651242410001 - 651242410011
651232410001 - 651232410489 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
651342410001 - 651342410012
651332410001 - 651332410338
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
651442410001 - 651442410007
651432410001 - 651432410393
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
651542410001 - 651542410011
651532410001 - 651532410411
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย
651642410001 - 651642410024
651632410001 - 651632411076
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน
651742410001 - 651742410017
651732410001 - 651732410483
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
651842410001 - 651842410025
651832410001 - 651832410675 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
651942410001 - 651942410004
651932410001 - 651932410346
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น)

เลขประจำตัวสอบสถานที่สอบ
650142510001 - 650142510006
650132510001 - 650132510109
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร
650242510001 - 650242510021
650232510001 - 650232510459
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
650342510001 - 650342510039
650332510001 - 650332510705
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
650442510001 - 650442510046
650432510001 - 650432510838
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
650542510001 - 650542510021
650532510001 - 650532510388
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
650642510001 - 650642510014
650632510001 - 650632510436
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
650742510001 - 650742510034
650732510001 - 650732510641
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
650842510001 - 650842510026
650832510001 - 650832510663
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
650942510001 - 650942510014
650932510001 - 650932510291
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
651042510001 - 651042510006
651032510001 - 651032510407
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
651142510001 - 651142510026
651132510001 - 651132510574
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
651242510001 - 651242510017
651232510001 - 651232510483
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
651342510001 - 651342510007
651332510001 - 651332510343
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
651442510001 - 651442510009
651432510001 - 651432510391
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
651542510001 - 651542510013
651532510001 - 651532510409
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
651642510001 - 651642510026
651632510001 - 651632510833
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
651742510001 - 651742510015
651732510001 - 651732510485
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
651842510001 - 651842510016
651832510001 - 651832510684
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
651942510001 - 651942510005
651932510001 - 651932510345
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น)

เลขประจำตัวสอบสถานที่สอบ
650142610001 - 650142610011
650132610001 - 650132610104
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร
650242610001 - 650242610027 
650232610001 - 650232610453
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
650342610001 - 650342610045
650332610001 - 650332610699
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
650442610001 - 650442610039
650432610001 - 650432610845
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
650542610001 - 650542610019
650532610001 - 650532610390
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
650642610001 - 650642610018
650632610001 - 650632610432
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
650742610001 - 650742610025
650732610001 - 650732610650
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
650842610001 - 650842610028
650832610001 - 650832610662
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุร
650942610001 - 650942610007
650932610001 - 650932610217
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
651042610001 - 651042610004
651032610001 - 651032610411
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
651142610001 - 651142610018
651132610001 - 651132610582
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
651242610001 - 651242610010
651232610001 - 651232610490
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
651342610001 - 651342610013
651332610001 - 651332610337 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
651442610001 - 651442610010
651432610001 - 651432610390
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
651542610001 - 651542610007
651532610001 - 651532610415
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย
651642610001 - 651642610023
651632610001 - 651632610722
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
651742610001 - 651742610013
651732610001 - 651732610487
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
651842610001 - 651842610017
651832610001 - 651832610683
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
651942610001 - 651942610005
651932610001 - 651932610345
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น)

เลขประจำตัวสอบสถานที่สอบ
650142710001 - 650142710010
650132710001 - 650132710105
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
650242710001 - 650242710023
650232710001 - 650232710457
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
650342710001 - 650342710051
650332710001 - 650332710693
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
650442710001 - 650442710038
650432710001 - 650432710846
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
650542710001 - 650542710017
650532710001 - 650532710392
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธาน
650642710001 - 650642710017
650632710001 - 650632710433
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
650742710001 - 650742710034
650732710001 - 650732710641
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
650842710001 - 650842710021
650832710001 - 650832710670
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
650942710001 - 650942710015
650932710001 - 650932710518
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
651042710001 - 651042710006
651032710001 - 651032710494
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
651142710001 - 651142710016
651132710001 - 651132710584
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
651242710001 - 651242710007
651232710001 - 651232710493
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
651342710001 - 651342710009
651332710001 - 651332710341
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
651442710001 - 651442710008
651432710001 - 651432710392
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
651542710001 - 651542710007
651532710001 - 651532710415
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
651642710001 - 651642710036
651632710001 - 651632711064
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
651742710001 - 651742710011
651732710001 - 651732710489
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
651842710001 - 651842710018
651832710001 - 651832710682
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
651942710001 - 651942710005
651932710001 - 651932710345
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตาน

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง