รีเซต

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน
TNN ช่อง16
27 ธันวาคม 2565 ( 19:14 )
70
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย  นายวัลลภ  เจียรวนนท์  รองประธานอาวุโส  เครือเจริญโภคภัณฑ์  ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ  ถวายเป็นพระราชกุศล  เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือ  และมอบกระบือจำนวน 111  ตัวแก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล  15  ครอบครัว  ณ  ฟาร์มกระบือทันสมัยของนางวิมล  ชัยปรัชญาวงศ์  หมู่ที่ 10  บ้านชัยพัฒนา  ตำบลเก่างิ้ว  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ในนามของจังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ที่นำกระบือมามอบให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นฐานคนขอนแก่นมีอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนาอยู่แล้ว การที่เกษตรกรได้รับกระบือในวันนี้ ถือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในอีกทางนึง คนโบราณเขาว่าถ้าวันนึงเราเดือดร้อน มีที่ก็ต้องขายที่ มีควายก็ขายควาย ซึ่งการเลี้ยงควายก็ถือเป็นการออมเงิน การเก็บเงินของเกษตรกร นอกจากทางมูลนิธิฯ จะนำกระบือมาให้แล้ว ยังมีการนำความรู้ในเรื่องการเลี้ยงดู การปลูกหญ้า และการผสมเทียม มาให้เกษตรกรด้วย ถือว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรโดยตรง และหวังว่าโคงการดีๆ แบบนี้จะต่อยอดและสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนอยู่คู่พี่น้องเกษตรกรต่อไป”

นายวัลลภ เจียรวนนท์  รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ  ถวายเป็นพระราชกุศล กล่าวว่า   โครงการนี้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2565  ได้ไถ่ชีวิตแม่โคและแม่กระบือพันธุ์พื้นเมือง จำนวน  2,695  ตัว  เพื่อมอบให้เกษตรกร 2,298  ครอบครัว ในพื้นที่  11  จังหวัด  ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  มุกดาหาร  อำนาจเจริญ  นครพนม  บึงกาฬ   หนองคาย  เลย  และสงขลา    โดยได้มอบให้เกษตรนำไปเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านแรงงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้เกษตรกร  ตลอดระยะเวลา  20 ปี  โครงการได้สนับสนุนงบประมาณกว่า  120  ล้านบาท  เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  ทั้งด้านวิชาการ  การฝึกอบรม  พร้อมติดตามงานอย่างใกล้ชิด   ผลงานที่พอสรุปได้เป็นรูปธรรม คือ เกษตรกรสามารถขยายพันธุ์โค - กระบือเพิ่มขึ้นจาก  2,695  ตัว  เป็นกว่า  7,800  ตัว  เกษตรกรได้รับประโยชน์ในรูปผลผลิตที่เป็นการขายสัตว์ ปุ๋ยคอก และอื่นๆมากมาย

“ซึ่งในปีนี้ ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เป็นจำนวนรวม  111  ตัว  แก่เกษตรกรจำนวน  15  ครอบครัว  ในพื้นที่จังหวัดเลย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ สุุรินทร์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร โดยแม่กระบือเหล่านี้ได้รับการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดโค กระบือ  แล้วจึงนำมาส่งมอบให้เกษตรกรได้นำไปเลี้ยงดูครอบครัวละ  5-8 ตัว ซึ่งเกษตรกรมีอาชีพหลักในการทำนา และทำการเกษตร โดยกระบือในโครงการฯ ทั้งหมดที่มอบให้เกษตรกรจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่กรมปศุสัตว์  มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์  และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในเรื่องการเลี้ยงดู และขยายพันธุ์กระบือ  รวมไปถึงการดูแลและติดตามผลเพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์กระบือและสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกร”  นายวัลลภ เจียรวนนท์  กล่าวปิดท้าย 


นางวิมล  ชัยปรัชญาวงศ์  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ครอบครัวมีอาชีพทำไร่ ทำนา และค้าขาย เป็นร้านขายของเล็กๆ หน้าบ้านตัวเอง พอทางโครงการเปิดรับผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ก็เข้ามาสมัคร เพราะตนเองก็เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวมาก่อนเมื่อหลายปีมาแล้ว  แต่ได้เลิกเลี้ยงไปแล้ว เลยคิดว่าหากได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ก็จะเลี้ยงแม่ควายทั้ง 8 แม่ให้ดีที่สุด  นอกจากจะเป็นควายที่รับการไถ่ชีวิตมาแล้ว ควายเหล่านี้ยังเสร้างโอกาสให้กับครอบครัวได้มีอาชีพ ก็ดีใจมากที่รับเลือกจากโครงการนี้  เพราะทุกวันนี้อาชีพทำไร่ ทำนา รายได้ก็ไม่เพียงพอกับการเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งครอบครัวตนเองมีลูกชาย 2 คน หวังว่าการเลี้ยงควายจะเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูกๆ ต่อไป

ในการนี้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือร่วมกับโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ได้โดยการบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาเข้าบัญชี ชื่อ “มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (กองทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ)”

  • ธนาคารกรุงเทพ     สาขาตรอกจันทร์ บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่  133-4-89508-1
  • ธนาคารกสิกรไทย     สาขาสำนักสีลม  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่  001-2-83260-7
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสีลม (ซี.พี. ทาวเวอร์)  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 168-2-03977-2

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง