รีเซต

เกินเป้า! สิ้นปีงบ 65 รัฐเก็บรายได้ทะลุ 1.30 แสนล้านบาท

เกินเป้า! สิ้นปีงบ 65 รัฐเก็บรายได้ทะลุ 1.30 แสนล้านบาท
TNN ช่อง16
8 พฤศจิกายน 2565 ( 10:06 )
28
เกินเป้า! สิ้นปีงบ 65 รัฐเก็บรายได้ทะลุ 1.30 แสนล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า รายงานผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565) จัดเก็บรายได้ 2.53 ล้านล้านบาท หรือเกินกว่าเป้าหมาย 1.30 แสนล้านบาท ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการฟื้นตัวของเศรษกิจไทย 

ทั้งนี้กรมสรรพากร ซึ่งเป็นกรมจัดเก็บภาษีที่ทำรายได้ให้รัฐบาลสูงสุด สามารถจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2565 ได้ 2.166 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 2.90 แสนล้านบาท ซึ่งการจัดเก็บภาษีที่เกินเป้าของกรมสรรพากร เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศ 

ขณะที่กรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นกรมจัดเก็บภาษีใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ จัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยจัดเก็บภาษีได้รวม 5.03 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 9.35 หมื่นล้านบาท ซึ่งสาเหตุมาจากการที่กรมสรรพสามิต ต้องลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 

ขณะที่กรมศุลกากร สามารถจัดเก็บภาษีได้จำนวน 1.10 แสนล้านบาท หรือสูงกว่าเป้าหมาย 1.04 หมื่นล้านบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ต้องนำส่งรายได้ให้กับกระทรวงการคลังนั้น นำส่งรายได้รวม 1.43 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 858 ล้านบาท 

ส่วนในปีงบประมาณ 2566 รัฐบาล ตั้งเป้าหมายรายได้สุทธิที่ 2.490 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.91 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP และตั้งรายจ่ายไว้ที่ 3.185 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.79 ของ GDP

ที่มาข้อมูล :TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง