รีเซต

เตือน! สูบ "กัญชา-กัญชง" ที่สาธารณะ ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

เตือน! สูบ "กัญชา-กัญชง" ที่สาธารณะ ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
TNN ช่อง16
15 สิงหาคม 2565 ( 08:11 )
112
เตือน! สูบ "กัญชา-กัญชง" ที่สาธารณะ ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

สูบกัญชาในที่สาธารณะ ดำเนินการตามกฎหมายทันที ปรับสูงสุดสุด 25,000บาทนางณีรนุช อาภาจรัส ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่น และควันในที่สาธารณะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบเหตุนั้น ถือเป็นเหตุรำคาญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน หากประชาชนพบเห็นการกระทำดังกล่าว สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือกรณีพบเห็นการกระทำดังกล่าวด้วยตนเอง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งจะเริ่มจากเบาไปหาหนัก 


อย่างไรก็ตาม หากเจ้าพนักงานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า ไม่เข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญให้ยุติเรื่อง  แต่หากพบว่าการกระทำนั้นเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญ ให้เจ้าพนักงานพิจารณาออกคำแนะนำ เพื่อให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ รวมทั้งระบุมาตรการ หรือวิธีการที่ใช้การแก้ไข หรือปรับปรุงให้เหตุรำคาญนั้นระงับไปภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพบไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ วิธีและความพร้อมในการออกคำสั่งฯ ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นได้วางระบบตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่ทั่วไป เมื่อได้รับแจ้งเหตุ เพราะมีแบบคำสั่งฯ เป็นตัวอย่างในคู่มือของกรมอนามัย ที่ท้องถิ่นต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบได้เลย ส่วนการป้องกันการสูบในบุคคล อาทิ เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นกฎหมายที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายกัญชา ซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุม โดยควบคุมการใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์ หรือสตรีให้นมบุตร การจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร อยู่แล้ว

ภาพ TNNONLINE    /  AFP 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง