รีเซต

สอท.ในออสเตรียจัดเที่ยวบินพิเศษพาคนไทยกลับบ้านครั้งที่ 5

สอท.ในออสเตรียจัดเที่ยวบินพิเศษพาคนไทยกลับบ้านครั้งที่ 5
มติชน
18 ตุลาคม 2563 ( 07:45 )
138
สอท.ในออสเตรียจัดเที่ยวบินพิเศษพาคนไทยกลับบ้านครั้งที่ 5
     เมื่อวันที่ 17 ตลาคม ตามเวลาท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ส่งพี่น้องชาวไทยที่ตกค้างในออสเตรีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย และประเทศใกล้เคียง รวม 41 คน จาก 6 ประเทศ เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS25 ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา เวลา 16.10 น. และจะถึงกรุงเทพเวลา 07.25 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม
 
 
 
นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทย ณ ท่าอากาศยานกรุงเวียนนา โดยดูแลตรวจสอบเอกสารการเดินทาง รวมทั้งมอบถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุหน้ากากอนามัย กระดาษเปียกฆ่าเชื้อโรค แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และอาหารว่างให้กับผู้เดินทางชาวไทยทุกคน
 
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งให้ผู้เดินทางทุกคนกักตัวที่บ้าน 14 วันก่อนเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ทุกคนจะเข้าที่พักที่รัฐบาลจัดให้หรือสถานที่กักตัวที่เป็นทางเลือกอื่นเป็นเวลา 14 วัน
 
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณทีมกรมการกงสุล กรมยุ โรป และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้อง ที่สนับสนุนภารกิจจัดส่งคนไทยกลับบ้านครั้งนี้จนลุล่วงด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศ
ออสเตรีย รวมทั้งสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ในสโลวาเกียและสโลวีเนียในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำนวยความ
สะดวกให้พี่น้องชาวไทยเดินทางเข้าออสเตรียเพื่อมาขึ้นเครื่องกลับประเทศไทย
 
#น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน #การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง