จีนรับรองกฎหมายใหม่ ขยายช่องทางช่วยเหลือทางกฎหมาย

จีนรับรองกฎหมายใหม่ ขยายช่องทางช่วยเหลือทางกฎหมาย
Xinhua Thai
26 สิงหาคม 2564 ( 14:54 )
14
จีนรับรองกฎหมายใหม่ ขยายช่องทางช่วยเหลือทางกฎหมาย

ปักกิ่ง, 26 ส.ค. (ซินหัว) -- คณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติสูงสุดของจีน ได้รับรองกฎหมายใหม่ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2022

 

 

กัวหลินเม่า เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกิจการกฎหมาย สังกัดคณะกรรมการฯ ระบุว่ากฎหมายข้างต้นจะขยายช่องทางให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมาย และระดมกำลังในด้านนี้ให้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น โดยนอกเหนือจากสถาบันช่วยเหลือทางกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานบริหารตุลาการแล้ว องค์กรมวลชน เช่น สหภาพแรงงาน  สันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์ และสหพันธ์สตรี สามารถให้บริการช่วยเหลือด้านกฎหมายได้ภายใต้กฎหมายนี้

 

 

กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้อาสาสมัครช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการศึกษาด้านกฎหมาย หรือการวิจัยในสถาบันการศึกษาระดับสูง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษากฎหมาย และบุคคลที่มีคุณสมบัติประเภทอื่น สามารถให้บริการช่วยเหลือทางการกฎหมายได้

 

 

กัวกล่าวว่าบุคลากรด้านการช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถให้บริการช่วยเหลือได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การร่างเอกสารทางกฎหมาย การว่าความทางอาญา และการเป็นผู้แทนทางกฎหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง