รีเซต

จีนยกระดับการศึกษา 'สุขภาพจิต' ของนักเรียนนักศึกษา

จีนยกระดับการศึกษา 'สุขภาพจิต' ของนักเรียนนักศึกษา
Xinhua
12 พฤษภาคม 2566 ( 10:23 )
135
จีนยกระดับการศึกษา 'สุขภาพจิต' ของนักเรียนนักศึกษา

ปักกิ่ง, 11 พ.ค. (ซินหัว) -- กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทางการอื่นๆ ของจีนอีก 16 แห่ง ร่วมออกแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี ว่าด้วยการยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพจิตในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแผนปฏิบัติการข้างต้นระบุว่าโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียน โรงเรียนอาชีวศึกษาควรบรรจุการเรียนการสอนด้านสุขภาพจิตในหลักสูตร ขณะวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยควรกำหนดรายวิชาสุขภาพจิตเป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษานอกจากนั้นโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในจีนราวร้อยละ 95 จะมีที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลาภายในปี 2025 โดยวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งควรมีที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตอย่างน้อย 2 คน ขณะโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละแห่งควรมีที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตอย่างน้อย 1 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง